သဒ္ဒါဘာသာ၊ အာချာတ်ဆိုင်ရာစာဝါ မှတ်တမ်းများ(ပထမပိုင်း)

Sharing is caring.

မှတ်တမ်း ၁။

မှတ်တမ်း ၂။

မှတ်တမ်း ၃။

မှတ်တမ်း ၄။

မှတ်တမ်း ၅။

မှတ်တမ်း ၆။

✍အရှင်သီလဝံသာလင်္ကာရ(ရေစကြို)
ဗဟန်း.မဟာဝိသုဒ္ဓါရုံပါဠိတက္ကသိုလ်

ရောက်ရှိသူပေါင်း :410

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *