တိက်(၂၂)တိက်အနက်ပေးစာအုပ်

ဒေါ်ပြေလည်စိုးထွေး ပြုစုထားသည်။ အခြေပြုမူလတန်း တိကမာတိကာဘာသာတွင် အနက်ပေးနှစ်ပုဒ် မေးလေ့ရှိသဖြင့် စုစည်းပေးထားပါသည်။ ရောက်ရှိသူပေါင်း :132

Dhamma Archive က ကြိုဆိုပါသည်

ဤ Website သည် သာသနာရေးမှ ကျင်းပသော စာမေးပွဲများ၊ အဘိဓမ္မာပြန့်ပွားရေးအသင်းကြီးမှ ကျင်းပသော စာမေးပွဲများအတွက် အထောက်အကူရစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဖန်တီးထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ တရားတော်များ ပြန့်ပွားစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် စာအုပ်များ၊ အသံဖိုင်များ၊ ဗီဒီယိုများကို တင်ပေးသွားမည် ဖြစ်သော်လည်း မူပိုင်ခွင့်ကို

Dhamma Archive က ကြိုဆိုပါသည်

ဤ Website သည် သာသနာရေးမှ ကျင်းပသော စာမေးပွဲများ၊ အဘိဓမ္မာပြန့်ပွားရေးအသင်းကြီးမှ ကျင်းပသော စာမေးပွဲများအတွက် အထောက်အကူရစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဖန်တီးထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ တရားတော်များ ပြန့်ပွားစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် စာအုပ်များ၊ အသံဖိုင်များ၊ ဗီဒီယိုများကို တင်ပေးသွားမည် ဖြစ်သော်လည်း မူပိုင်ခွင့်ကို