သင်္ခါရယမကပါဠိအသံဖိုင်

သင်္ခါရယမကပါဠိအသံဖိုင် တင်ပေးလိုက်ပါသည်။ ဦးသောင်းဒန် ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ထားပါသည်။ ရောက်ရှိသူပေါင်း :1068

ကစ္စည်းသဒ္ဒါ၊ အာချာတ်စာဝါမှတ်စု

အရှင်ဝါယာမိန္ဒာလင်္ကာရ(ဥယျာဉ်) ပြုစုထားသည့် အာချာတ်စာဝါမှတ်စုစာအုပ် တင်ပေးလိုက်ပါသည်။ ရောက်ရှိသူပေါင်း :2262

ဆရာတော်ဦးနန္ဒသိရီ (စန်းဘုန်းဘုန်း) ၏ ပဋ္ဌာန်း ပဉှာဝါရပို့ချချက်များ (မှတ်စုစာအုပ်ပါ)

ပဋ္ဌာန်းပဉှာဝါရမှတ်စုစာအုပ် ပဋ္ဌာန်း ပဉှာဝါရ သင်တန်း (၁)(သဟဇာတပစ္စယော) ပဋ္ဌာန်း ပဉှာဝါရ သင်တန်း (၂)(သဟဇာတပစ္စယော)(အညမညပစ္စယော) ပဋ္ဌာန်း ပဉှာဝါရ သင်တန်း (၃)(ဟေတုပစ္စယော) ပဋ္ဌာန်း ပဉှာဝါရ သင်တန်း (၄)(ဟေတု၊ သဟဇာတ၊ အညမည၊ ဈာန၊ မဂ္ဂပစ္စယော) ပဋ္ဌာန်း

တိက်(၂၂)တိက်အနက်ပေးစာအုပ်

ဒေါ်ပြေလည်စိုးထွေး ပြုစုထားသည်။ အခြေပြုမူလတန်း တိကမာတိကာဘာသာတွင် အနက်ပေးနှစ်ပုဒ် မေးလေ့ရှိသဖြင့် စုစည်းပေးထားပါသည်။ ရောက်ရှိသူပေါင်း :808

Dhamma Archive က ကြိုဆိုပါသည်

ဤ Website သည် သာသနာရေးမှ ကျင်းပသော စာမေးပွဲများ၊ အဘိဓမ္မာပြန့်ပွားရေးအသင်းကြီးမှ ကျင်းပသော စာမေးပွဲများအတွက် အထောက်အကူရစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဖန်တီးထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ တရားတော်များ ပြန့်ပွားစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် စာအုပ်များ၊ အသံဖိုင်များ၊ ဗီဒီယိုများကို တင်ပေးသွားမည် ဖြစ်သော်လည်း မူပိုင်ခွင့်ကို

Dhamma Archive က ကြိုဆိုပါသည်

ဤ Website သည် သာသနာရေးမှ ကျင်းပသော စာမေးပွဲများ၊ အဘိဓမ္မာပြန့်ပွားရေးအသင်းကြီးမှ ကျင်းပသော စာမေးပွဲများအတွက် အထောက်အကူရစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဖန်တီးထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ တရားတော်များ ပြန့်ပွားစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် စာအုပ်များ၊ အသံဖိုင်များ၊ ဗီဒီယိုများကို တင်ပေးသွားမည် ဖြစ်သော်လည်း မူပိုင်ခွင့်ကို