ဆရာမကြီးဒေါ်ဝင်းမြင့်သိန်း ပို့ချသည့် စိတ္တ+ဓမ္မယမက

စိတ္တ+ဓမ္မယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၁) စိတ်တယမက 2.9.2022. နိဒါန်း။ဗုဒ္ဓမန္တာန်။(ဗုဒ္ဓမန္တာန်ရှင်းပြစဉ် “တိတ္ထိဗြဟ္မာ” ဟုမှားပြောမိသည်များကို”တိဿဗြဟ္မာ”ဟုပြင်ဆင်နားလည်ပေးပါရန်) သုဒ္ဓစိတ္တသာမည(ပုဂ္ဂလဝါရ) ၁။ဥပ္ပါဒနိရောဓကာလသမ္ဘေဒ ဝါရ။(အနုလုံ) စိတ္တ+ဓမ္မယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၂) 2.9.2022.သုဒ္ဓစိတ္တသာမည(ပုဂ္ဂလဝါရ) ၁။ဥပ္ပါဒနိရောဓကာလသမ္ဘေဒ ဝါရ။(ပစ္စနိက်) ၂။ဥပ်ပါဒုပ်ပန်န ဝါရ။ (၈။ဥပ်ပဇ်ဇ မာနုပ်ပန်န ဝါရ) ၃။နိရောဓုပ်ပန်န ဝါရ။(၉။နိရုဇ်ဈ