ဣန္ဒြိယယမကပါဠိအသံဖိုင်

ဆရာမကြီး ‌ဒေါ်ဝင်းမြင့်သိန်း ရွတ်ဆိုပူဇော်ထားသည့် ဣန္ဒြိယယမကပါဠိ အသံဖိုင် တစ်ဆယ့်နှစ်ပလ္လင် တင်ပေးလိုက်ပါသည်-

ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်ပို့ချတော်မူသည့်အထက်ယမိုက်

သင်္ခါရယမိုက် https://www.youtube.com/playlist?list=PLuSUtlphVZDhOI8CJ4crLgBWm49kjQ8X- စိတ္တယမိုက် https://www.youtube.com/playlist?list=PLuSUtlphVZDhiTH3agVj2d6jx4Pdqivdi ဓမ္မယမိုက် https://www.youtube.com/playlist?list=PLuSUtlphVZDhQUNCmioi2ym2cUrl8UaHb ဣန္ဒြိယယမိုက် https://www.youtube.com/playlist?list=PLuSUtlphVZDhWyBZTPa0NVxV8vH2iOgIY

ဦးတိလောကာဘိဝံသ ပို့ချတော်မူသည့် အထက်ယမိုက်ငါးကျမ်း

ဆရာမကြီးဒေါက်တာဝင်းမြင့်သိန်းဓမ္မဒါန သင်ကြားပို့ချသောလူပုဂ္ဂိုလ်များဆိုင်ရာ ဣန္ဒြိယ ယမကသင်ခန်းစာ(၂)

ဣန္ဒြိယ ယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၁၅) 3.3.2023..အနာဂတ.. ပုဂ္ဂလော..ဣတ်ထိန်ဒွေ မူ..။???????????? ဣန္ဒြိယ ယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၁၆) 3.3.2023..အနာဂတဝါရ.. ပုဂ္ဂလောကာသဝါရ..ဇီဝိတိန္ဒြေ မူ../သောမနဿိန္ဒြေမူ ဥပေက္ခိ‌န္ဒြေ မူလ???????????? ဣန္ဒြိယ ယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၁၇) 10.3.2023…ပန်-နာ ဝါရ.. ပုဂ္ဂလ ဝါရ..စက္ခုံ မူ/ဃာနိံမူ…။????????????

ဆရာမကြီးဒေါက်တာဝင်းမြင့်သိန်းဓမ္မဒါန သင်ကြားပို့ချသောလူပုဂ္ဂိုလ်များဆိုင်ရာ ဣန္ဒြိယယမကသင်ခန်းစာ

ဣန္ဒြိယ ယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၁) 10.2.2023.နိဒါန်း+ပဏ္ဏတ္တိဝါရ..ဥဒ္ဒေသ                  နိဒ္ဒေသ (ပဒသောဓနဝါရ)???????????? ဣန္ဒြိယ ယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၂) 10.2.2023.ပဏ္ဏတ္တိဝါရ.. နိဒ္ဒေသ (ပဒသောဓနမူလစက္ကဝါရ)(သုဒ္ဓန္ဒြိယဝါရ+မူလစက္ကဝါရ)ပဝတ္တိဝါရ..ဩကာသဝါရ(စက္ခုန္ဒြေ မူ..)???????????? ဣန္ဒြိယ

ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_ဣန္ဒြိယယမိုက်သင်ခန်းစာများ စုစည်းမှု

ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_ဣန္ဒြိယယမိုက်သင်ခန်းစာ(၁)_20210408 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_ဣန္ဒြိယယမိုက်သင်ခန်းစာ(၂)_20210409 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_ဣန္ဒြိယယမိုက်သင်ခန်းစာ(၃)_20210410 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_ဣန္ဒြိယယမိုက်သင်ခန်းစာ(၄)_20210413 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_ဣန္ဒြိယယမိုက်သင်ခန်းစာ(၅)_20210414 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_ဣန္ဒြိယယမိုက်သင်ခန်းစာ(၆)_20210415 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_ဣန္ဒြိယယမိုက်သင်ခန်းစာ(၇)_20210416 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_ဣန္ဒြိယယမိုက်သင်ခန်းစာ(၈)_20210420 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_ဣန္ဒြိယယမိုက်သင်ခန်းစာ(၉)_20210421 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_ဣန္ဒြိယယမိုက်သင်ခန်းစာ(၁၀)_20210422 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_ဣန္ဒြိယယမိုက်သင်ခန်းစာ(၁၁)_20210423 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_ဣန္ဒြိယယမိုက်သင်ခန်းစာ(၁၂)_20210424 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_ဣန္ဒြိယယမိုက်သင်ခန်းစာ(၁၃)_20210427 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_ဣန္ဒြိယယမိုက်သင်ခန်းစာ(၁၄)_20210428 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_ဣန္ဒြိယယမိုက်သင်ခန်းစာ(၁၅)_20210429 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_ဣန္ဒြိယယမိုက်သင်ခန်းစာ(၁၆)_20210430 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_ဣန္ဒြိယယမိုက်သင်ခန်းစာ(၁၇)_20210501 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_ဣန္ဒြိယယမိုက်သင်ခန်းစာ(၁၈)_20210504 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_ဣန္ဒြိယယမိုက်သင်ခန်းစာ(၁၉)_20210505 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_ဣန္ဒြိယယမိုက်သင်ခန်းစာ(၂၀)_20210506 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_ဣန္ဒြိယယမိုက်သင်ခန်းစာ(၂၁)_20210507 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_ဣန္ဒြိယယမိုက်သင်ခန်းစာ(၂၂)_20210508

ဣန္ဒြိယယမကပါဠိအသံဖိုင်

ဦးသောင်းဒန် ရွတ်ဆိုပူဇော်ထားပါသည်။ ပထမပလ္လင်ကို နှစ်ခါခွဲ၍ အသံသွင်းထားသော်လည်း တစ်ပလ္လင်သာ ဖြစ်ပါသည်။