အရှင်သီလဝံသာလင်္ကာရ ပို့ချတော်မူသည့် ပထမကြီးတန်း အဘိဓာန်ဘာသာ စာဝါမှတ်တမ်း( ၂၅ )ခု

✍အရှင်သီလဝံသာလင်္ကာရ(ရေစကြို)✍ဗဟန်း.မဟာဝိသုဒ္ဓါရုံပါဠိတက္ကသိုလ် ရောက်ရှိသူပေါင်း :329

ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်ပို့ချတော်မူသည့် ပဋ္ဌာန်းပဉှာဝါရသင်ခန်းစာများ

ရောက်ရှိသူပေါင်း :489

ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်ပို့ချတော်မူသည့် ပဋ္ဌာန်း ပစ္စယနိဒ္ဒေသသင်ခန်းစာများ

ရောက်ရှိသူပေါင်း :295

အရှင်သီလဝံသာလင်္ကာရ(ရေစကြို) ပို့ချတော်မူသည့် နာမ်ပိုင်း(ရူပသိဒ္ဓိပါဠိ) စာဝါ

မှတ်တမ်း ၁။https://youtu.be/MX9MscVXKZs?si=APU3ih3phROdt2ik မှတ်တမ်း ၂။https://youtu.be/KHsPAYiEZvc?si=jllOwdVacrNlTplQ မှတ်တမ်း ၃။https://youtu.be/k8mDVNOpxrM?si=PLzdoRNQk_BzEUm7 မှတ်တမ်း ၄။https://youtu.be/OV8-vYrlEJs?si=Wfpu1RXLU_neNjDb မှတ်တမ်း ၅။https://youtu.be/i0x8SW4EUnM?si=FgxboRRym7d4uJUs မှတ်တမ်း ၆။https://youtu.be/_DU3MfW63mw?si=yNMVHAlm95j75VfH မှတ်တမ်း ၇။https://youtu.be/jlaBH3Y9NFY?si=JnL7FGlPF_rm-xK9 မှတ်တမ်း ၈။https://youtu.be/7wg2PkCsb24?si=_GjXzH63Aj7QsAq5 မှတ်တမ်း ၉။https://youtu.be/4pDG_oVYJ1w?si=TcyOIhW-vkerRlbj မှတ်တမ်း ၁ဝ။https://youtu.be/PXhA8hzFTZk?si=Wl0BZBGHI1HDlGML မှတ်တမ်း ၁၁။https://youtu.be/PXhA8hzFTZk?si=yDzI1sy3Z6PwIRND

ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်ပို့ချတော်မူသည့်အထက်ယမိုက်

သင်္ခါရယမိုက် https://www.youtube.com/playlist?list=PLuSUtlphVZDhOI8CJ4crLgBWm49kjQ8X- စိတ္တယမိုက် https://www.youtube.com/playlist?list=PLuSUtlphVZDhiTH3agVj2d6jx4Pdqivdi ဓမ္မယမိုက် https://www.youtube.com/playlist?list=PLuSUtlphVZDhQUNCmioi2ym2cUrl8UaHb ဣန္ဒြိယယမိုက် https://www.youtube.com/playlist?list=PLuSUtlphVZDhWyBZTPa0NVxV8vH2iOgIY ရောက်ရှိသူပေါင်း :714

ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်ပို့ချတော်မူသည့်အောက်ယမိုက်

ဖွင့်လိုသည့် သင်ခန်းစာအောက်မှ Link ကို နှိပ်၍ သွားရောက်နိုင်ပါသည်- မူလယမိုက်သင်ခန်းစာများhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLuSUtlphVZDh7JKbftGmSGymPRQUKM1Xb ခန္ဓယမိုက်သင်ခန်းစာများhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLuSUtlphVZDjK3LSBj72W8r54v9JBcR6q အာယတနယမိုက်သင်ခန်းစာများhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLuSUtlphVZDimKiSyKQoBxCtOewF3lPGH သစ္စယမိုက်သင်ခန်းစာများhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLuSUtlphVZDhlOhzjR4ANxJ7TrCK3KAMh ရောက်ရှိသူပေါင်း :610

ဦးတိလောကာဘိဝံသ ပို့ချတော်မူသည့် အထက်ယမိုက်ငါးကျမ်း

ရောက်ရှိသူပေါင်း :596

ဦးတိလောကာဘိဝံသ ပို့ချတော်မူသည့် အောက်ယမိုက်ငါးကျမ်း

ရောက်ရှိသူပေါင်း :504

Pali Primer Language Guide

ဦးပညိန္ဒ ဘာသာပြန်ထားသည့် Pali Primer နှစ်အုပ်ကို အောက်ပါ Link မှာ တင်ပြခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်-https://www.dhammaarchive.com/?p=932 ပါဠိအခြေခံလမ်းညွှန်စာအုပ်နှင့် နာဂိုဏ်းအနှစ်ချုပ်စာအုပ်တို့ကိုလည်း အောက်ပါ Link မှာ တင်ပြခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်-https://www.dhammaarchive.com/?p=946 ယခုအခါ ဦးပညိန္ဒ စိစစ်တည်းဖြတ်ထားသည့် Pali Primer