ဓမ္မာစရိယ(စာချ)တန်း(ပါရာဇိကဏ်)

ပါရာဇိကဏ် ဒုတိယနေ့ စာဝါ အမှတ်စဥ် (၁) https://www.facebook.com/setthila.bhivansa/videos/2697057537232723/ ပါရာဇိကဏ် ဒုတိယနေ့ စာဝါ အမှတ်စဥ် (၂) https://www.facebook.com/setthila.bhivansa/videos/2697903787148098/ စာချတန်း ပါရာဇိကဏ် ဒုတိယနေ့ အမှတ်စဥ် (၃) https://www.facebook.com/setthila.bhivansa/videos/2699053410366469/ ပါရာဇိကဏ် ဒုတိယနေ့ စာဝါ (၄)

အစိုးရဓမ္မာစရိယတန်း အဋ္ဌသာလိနီ ဗဟိုစံပြမေးခွန်းနှင့်အဖြေများ

သောတုဇနများ လွယ်လင့်တကူ လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ရန်နှင့် တစ်နေရာထဲမှာ တစ်စုတစ်စည်းထဲ စုစည်းထားလိုသော သမ္မာဆန္ဒတို့ကြောင့် ပညာပါရမီ ပညာဒါန အမတဒါန ကုသိုလ်တော်အဖြစ် စကန်ဖတ်၍ PDF ဖိုင်အဖြစ် လှူဒါန်းပါသည်။🙏🙏🙏 ၁၃၇၃ – မှ ၁၃၈၄ အထိနောက်ဆုံး (၁၁) နှစ်စာ

အစိုးရဓမ္မာစရိယတန်း ပါရာဇိကဏ် မေးခွန်း + အဖြေ

သောတုဇနများ လွယ်လင့်တကူ လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ရန်နှင့် တစ်နေရာထဲမှာ တစ်စုတစ်စည်းထဲ စုစည်းထားလိုသော သမ္မာဆန္ဒတို့ကြောင့် ပညာပါရမီ ပညာဒါန အမတဒါန ကုသိုလ်တော်အဖြစ် စကန်ဖတ်၍ PDF ဖိုင်အဖြစ် လှူဒါန်းပါသည်။🙏🙏🙏 💟၁၃၇၃ – မှ ၁၃၈၄ အထိ💟နောက်ဆုံး (၁၁) နှစ်စာ

အစိုးရဓမ္မာစရိယတန်းသီလက္ခန် မေးခွန်း + အဖြေ ​

သောတုဇနများ လွယ်လင့်တကူ လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ရန်နှင့် တစ်နေရာထဲမှာ တစ်စုတစ်စည်းထဲ စုစည်းထားလိုသော သမ္မာဆန္ဒတို့ကြောင့် ပညာပါရမီ ပညာဒါန အမတဒါန ကုသိုလ်တော်အဖြစ် စကန်ဖတ်၍ PDF ဖိုင်အဖြစ် လှူဒါန်းပါသည်။🙏🙏🙏 ၁၃၇၃ – မှ ၁၃၈၄ အထိနောက်ဆုံး (၁၁) နှစ်စာ