သုတဓမ္မဒီပလိုမာ Level-2 အကျဉ်းချုပ်

ဦးထွန်းထွန်းလင်း ပြုစုထားသည် သုတဓမ္မဒီပလိုမာ Level-2 အကျဉ်းချုပ် PDF File တင်ပေးလိုက်ပါသည်။ ရောက်ရှိသူပေါင်း :517