ကစ္စည်းသဒ္ဒါ၊ အာချာတ်စာဝါမှတ်စု

အရှင်ဝါယာမိန္ဒာလင်္ကာရ(ဥယျာဉ်) ပြုစုထားသည့် အာချာတ်စာဝါမှတ်စုစာအုပ် တင်ပေးလိုက်ပါသည်။ ရောက်ရှိသူပေါင်း :2552

ပါဠိအခြေခံလမ်းညွှန်စာအုပ်နှင့် နာဂိုဏ်းအနှစ်ချုပ်စာအုပ်

ဦးပညိန္ဒ ဘာသာပြန်ထားသည့် Pali Primer နှစ်အုပ်ကို အောက်ပါ Link မှာ တင်ပြခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်-https://www.dhammaarchive.com/?p=932 ယခုဆက်လက်၍ ပါဠိအခြေခံလမ်းညွှန်စာအုပ်နှင့် နာဂိုဏ်းအနှစ်ချုပ်စာအုပ်တို့ကိုလည်း ဖြည့်စွက်တင်ပြအပ်ပါသည်။ ရောက်ရှိသူပေါင်း :2234

ကစ္စည်းကျမ်းရင်းမှတ်စု (သန္ဓိ၊ နာမ်၊ အာချာတ်)

အရှင်ဆေကိန္ဒ (ပျော်ဘွယ်) စုစည်းရေးသားထားသည့် ကစ္စည်းကျမ်းရင်းမှတ်စု စာအုပ် တင်ပေးလိုက်ပါသည်။ ရောက်ရှိသူပေါင်း :1833

ပထမငယ်တန်းဆိုင်ရာသဒ္ဒါ-ရူပသိဒ္ဓိ-သန္ဓိကဏ္ဍ

မှတ်တမ်း ၁။(သညာဝိဓာန) မှတ်တမ်း ၂။ မှတ်တမ်း ၃။ မှတ်တမ်း ၄။ မှတ်တမ်း ၅။(သရဝိဓာန) မှတ်တမ်း ၆။ မှတ်တမ်း ၇။ မှတ်တမ်း ၈။ မှတ်တမ်း ၉။(ပကတိဝိဓာန) မှတ်တမ်း ၁ဝ။ မှတ်တမ်း ၁၁။(ဗျဥ္ဇနဝိဓာန)

ဆရာမကြီးဒေါက်တာဝင်းမြင့်သိန်းဓမ္မဒါန သင်ကြားပို့ချသောလူပုဂ္ဂိုလ်များဆိုင်ရာ ဣန္ဒြိယ ယမကသင်ခန်းစာ(၂)

ဣန္ဒြိယ ယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၁၅) 3.3.2023..အနာဂတ.. ပုဂ္ဂလော..ဣတ်ထိန်ဒွေ မူ..။🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹 ဣန္ဒြိယ ယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၁၆) 3.3.2023..အနာဂတဝါရ.. ပုဂ္ဂလောကာသဝါရ..ဇီဝိတိန္ဒြေ မူ../သောမနဿိန္ဒြေမူ ဥပေက္ခိ‌န္ဒြေ မူလ🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹 ဣန္ဒြိယ ယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၁၇) 10.3.2023…ပန်-နာ ဝါရ.. ပုဂ္ဂလ ဝါရ..စက္ခုံ မူ/ဃာနိံမူ…။🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹

ဆရာမကြီးဒေါက်တာဝင်းမြင့်သိန်းဓမ္မဒါန သင်ကြားပို့ချသောလူပုဂ္ဂိုလ်များဆိုင်ရာ ဣန္ဒြိယယမကသင်ခန်းစာ

ဣန္ဒြိယ ယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၁) 10.2.2023.နိဒါန်း+ပဏ္ဏတ္တိဝါရ..ဥဒ္ဒေသ                  နိဒ္ဒေသ (ပဒသောဓနဝါရ)🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹 ဣန္ဒြိယ ယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၂) 10.2.2023.ပဏ္ဏတ္တိဝါရ.. နိဒ္ဒေသ (ပဒသောဓနမူလစက္ကဝါရ)(သုဒ္ဓန္ဒြိယဝါရ+မူလစက္ကဝါရ)ပဝတ္တိဝါရ..ဩကာသဝါရ(စက္ခုန္ဒြေ မူ..)🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹 ဣန္ဒြိယ

အခြေခံပါဠိဘာသာရပ် အရေးအပြောလေ့ကျင့်ခြင်း အပိုင်း (၃)

အခြေခံပါဠိဘာသာရပ် အရေးအပြောလေ့ကျင့်ခြင်း (၂၁) အခြေခံပါဠိဘာသာရပ် အရေးအပြောလေ့ကျင့်ခြင်း (၂၂) အခြေခံပါဠိဘာသာရပ် အရေးအပြောလေ့ကျင့်ခြင်း (၂၃) အခြေခံပါဠိဘာသာရပ် အရေးအပြောလေ့ကျင့်ခြင်း အခြေခံပါဠိဘာသာရပ် အရေးအပြောလေ့ကျင့်ခြင်း (၂၅) အခြေခံပါဠိဘာသာရပ် အရေးအပြောလေ့ကျင့်ခြင်း (၂၆) အခြေခံပါဠိဘာသာရပ် အရေးအပြောလေ့ကျင့်ခြင်း (၂၇) အခြေခံပါဠိဘာသာရပ် အရေးအပြောလေ့ကျင့်ခြင်း

ဆရာတော်ဦးနန္ဒသိရီ (စန်းဘုန်းဘုန်း) ၏ ပဋ္ဌာန်း ပဉှာဝါရပို့ချချက်များ (မှတ်စုစာအုပ်ပါ)

ပဋ္ဌာန်းပဉှာဝါရမှတ်စုစာအုပ် ပဋ္ဌာန်း ပဉှာဝါရ သင်တန်း (၁)(သဟဇာတပစ္စယော) ပဋ္ဌာန်း ပဉှာဝါရ သင်တန်း (၂)(သဟဇာတပစ္စယော)(အညမညပစ္စယော) ပဋ္ဌာန်း ပဉှာဝါရ သင်တန်း (၃)(ဟေတုပစ္စယော) ပဋ္ဌာန်း ပဉှာဝါရ သင်တန်း (၄)(ဟေတု၊ သဟဇာတ၊ အညမည၊ ဈာန၊ မဂ္ဂပစ္စယော) ပဋ္ဌာန်း

ဓာတုကထာပါဠိတော်သင်တန်း(အဘိဓမ္မပိဋက)

Dhamma School_TW You Tube Channel ၏ Link ကို စုစည်း ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဓာတုကထာပါဠိတော်သင်တန်း(အဘိဓမ္မပိဋက)(အမှတ်စဉ်- ၁) ဓာတုကထာပါဠိတော်သင်တန်း(အဘိဓမ္မပိဋက)(အမှတ်စဉ်- ၂) ဓာတုကထာပါဠိတော်သင်တန်း(အဘိဓမ္မပိဋက)(အမှတ်စဉ်- ၃) ဓာတုကထာပါဠိတော်သင်တန်း(အဘိဓမ္မပိဋက)(အမှတ်စဉ်- ၄) ဓာတုကထာပါဠိတော်သင်တန်း(အဘိဓမ္မပိဋက)(အမှတ်စဉ်- ၅) ဓာတုကထာပါဠိတော်သင်တန်း(အဘိဓမ္မပိဋက)(အမှတ်စဉ်-