သဒ္ဒါဘာသာ၊ အာချာတ်ဆိုင်ရာစာဝါ မှတ်တမ်းများ(ပထမပိုင်း)

မှတ်တမ်း ၁။ မှတ်တမ်း ၂။ မှတ်တမ်း ၃။ မှတ်တမ်း ၄။ မှတ်တမ်း ၅။ မှတ်တမ်း ၆။ ✍အရှင်သီလဝံသာလင်္ကာရ(ရေစကြို)ဗဟန်း.မဟာဝိသုဒ္ဓါရုံပါဠိတက္ကသိုလ် ရောက်ရှိသူပေါင်း :1488

ပါဠိသိက္ခာ 

ပါဠိသိက္ခာစာဝါ-၁  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=371567191800449&id=100068415133481 ပါဠိသိက္ခာစာဝါ-၂  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=371864411770727&id=100068415133481 ပါဠိသိက္ခာစာဝါ-၃  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=372582781698890&id=100068415133481 ပါဠိသိက္ခာစာဝါ-၄  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=373486424941859&id=100068415133481 ပါဠိသိက္ခာစာဝါ-၅  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=374280228195812&id=100068415133481 ပါဠိသိက္ခာစာဝါ-၆  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=376425754647926&id=100068415133481 ပါဠိသိက္ခာစာဝါ-၇  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=376464317977403&id=100068415133481 ပါဠိသိက္ခာစာဝါ-၈  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=377256764564825&id=100068415133481 ပါဠိသိက္ခာစာဝါ-၉  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=378518867771948&id=100068415133481 ပါဠိသိက္ခာစာဝါ-၁၀  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=379794780977690&id=100068415133481 ပါဠိသိက္ခာစာဝါ-၁၁  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=380427920914376&id=100068415133481

အခြေခံပါဠိဘာသာရပ် အရေးအပြောလေ့ကျင့်ခြင်း အပိုင်း (၂)

အရှင်သီလဝံသာလင်္ကာရ ပို့ချတော်မူသည့် အခြေခံပါဠိဘာသာရပ်များကို အပိုင်းလိုက် ဖော်ပြသွားပါမည်။ အခြေခံပါဠိဘာသာရပ် အရေးအပြောလေ့ကျင့်ခြင်း (၁၁) အခြေခံပါဠိဘာသာရပ် အရေးအပြောလေ့ကျင့်ခြင်း (၁၂) အခြေခံပါဠိဘာသာရပ် အရေးအပြောလေ့ကျင့်ခြင်း (၁၃) အခြေခံပါဠိဘာသာရပ် အရေးအပြောလေ့ကျင့်ခြင်း (၁၄) အခြေခံပါဠိဘာသာရပ် အရေးအပြောလေ့ကျင့်ခြင်း (၁၅) အခြေခံပါဠိဘာသာရပ် အရေးအပြောလေ့ကျင့်ခြင်း

ဓာတုကထာ(၁)ပါဠိအသံဖိုင်

ပထမပလ္လင်ကို မည်သူရွတ်ဆိုထားသည်ကို မသိသည့်အတွက် တောင်းပန်ပါသည်။ ဒုတိယပလ္လင်ကို ဦးအောင်သက်နိုင် ရွတ်ဆိုပူဇော်ထားပါသည်။ ရောက်ရှိသူပေါင်း :1237

မာတိကာပါဠိအသံဖိုင်

မာတိကာပါဠိအသံဖိုင် ကို ဆရာဦးတိုးဝင်းထွန်း (ငြိမ်းဝေသူ) ရွတ်ဆိုထားသည်ကို တင်ထားခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ယခု အသံဖိုင်မှာ ဦးသောင်းဒန် ရွတ်ဆိုပူဇော်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ရောက်ရှိသူပေါင်း :1851