ပဋ္ဌာန်းဝေဒနာတိက်မှတ်စု

ဆရာကြီးဦးတင်ဝင်း ရေးသားပြုစုထားသည့် ပဋ္ဌာန်းဝေဒနာတိက်မှတ်စု စာအုပ် တင်ပေးလိုက်ပါသည်ခင်ဗျာ။ စာအုပ်တင်ခွင့်ပြုပေးသည့် ဆရာကြီးကိုလည်း ကျေးဇူးအထူးတင်ပါသည် ခင်ဗျာ။ ရောက်ရှိသူပေါင်း :275

သင်္ခါရယမကပါဠိအသံဖိုင်

သင်္ခါရယမကပါဠိအသံဖိုင် တင်ပေးလိုက်ပါသည်။ ဦးသောင်းဒန် ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ထားပါသည်။ ရောက်ရှိသူပေါင်း :1068

ဆရာမကြီးဒေါက်တာဝင်းမြင့်သိန်းဓမ္မဒါန သင်ကြားပို့ချသောလူပုဂ္ဂိုလ်များဆိုင်ရာ ဣန္ဒြိယ ယမကသင်ခန်းစာ(၂)

ဣန္ဒြိယ ယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၁၅) 3.3.2023..အနာဂတ.. ပုဂ္ဂလော..ဣတ်ထိန်ဒွေ မူ..။🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹 ဣန္ဒြိယ ယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၁၆) 3.3.2023..အနာဂတဝါရ.. ပုဂ္ဂလောကာသဝါရ..ဇီဝိတိန္ဒြေ မူ../သောမနဿိန္ဒြေမူ ဥပေက္ခိ‌န္ဒြေ မူလ🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹 ဣန္ဒြိယ ယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၁၇) 10.3.2023…ပန်-နာ ဝါရ.. ပုဂ္ဂလ ဝါရ..စက္ခုံ မူ/ဃာနိံမူ…။🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹

ဆရာမကြီးဒေါက်တာဝင်းမြင့်သိန်းဓမ္မဒါန သင်ကြားပို့ချသောလူပုဂ္ဂိုလ်များဆိုင်ရာ ဣန္ဒြိယယမကသင်ခန်းစာ

ဣန္ဒြိယ ယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၁) 10.2.2023.နိဒါန်း+ပဏ္ဏတ္တိဝါရ..ဥဒ္ဒေသ                  နိဒ္ဒေသ (ပဒသောဓနဝါရ)🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹 ဣန္ဒြိယ ယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၂) 10.2.2023.ပဏ္ဏတ္တိဝါရ.. နိဒ္ဒေသ (ပဒသောဓနမူလစက္ကဝါရ)(သုဒ္ဓန္ဒြိယဝါရ+မူလစက္ကဝါရ)ပဝတ္တိဝါရ..ဩကာသဝါရ(စက္ခုန္ဒြေ မူ..)🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹 ဣန္ဒြိယ

ဆရာတော်ဦးနန္ဒသိရီ (စန်းဘုန်းဘုန်း) ၏ ပဋ္ဌာန်း ပဉှာဝါရပို့ချချက်များ (မှတ်စုစာအုပ်ပါ)

ပဋ္ဌာန်းပဉှာဝါရမှတ်စုစာအုပ် ပဋ္ဌာန်း ပဉှာဝါရ သင်တန်း (၁)(သဟဇာတပစ္စယော) ပဋ္ဌာန်း ပဉှာဝါရ သင်တန်း (၂)(သဟဇာတပစ္စယော)(အညမညပစ္စယော) ပဋ္ဌာန်း ပဉှာဝါရ သင်တန်း (၃)(ဟေတုပစ္စယော) ပဋ္ဌာန်း ပဉှာဝါရ သင်တန်း (၄)(ဟေတု၊ သဟဇာတ၊ အညမည၊ ဈာန၊ မဂ္ဂပစ္စယော) ပဋ္ဌာန်း

ဓာတုကထာပါဠိတော်သင်တန်း(အဘိဓမ္မပိဋက)

Dhamma School_TW You Tube Channel ၏ Link ကို စုစည်း ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဓာတုကထာပါဠိတော်သင်တန်း(အဘိဓမ္မပိဋက)(အမှတ်စဉ်- ၁) ဓာတုကထာပါဠိတော်သင်တန်း(အဘိဓမ္မပိဋက)(အမှတ်စဉ်- ၂) ဓာတုကထာပါဠိတော်သင်တန်း(အဘိဓမ္မပိဋက)(အမှတ်စဉ်- ၃) ဓာတုကထာပါဠိတော်သင်တန်း(အဘိဓမ္မပိဋက)(အမှတ်စဉ်- ၄) ဓာတုကထာပါဠိတော်သင်တန်း(အဘိဓမ္မပိဋက)(အမှတ်စဉ်- ၅) ဓာတုကထာပါဠိတော်သင်တန်း(အဘိဓမ္မပိဋက)(အမှတ်စဉ်-

ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_သစ္စယမိုက်သင်ခန်းစာများ စုစည်းမှု

ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_သစ္စယမိုက်သင်ခန်းစာ(၁)_20210915 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_သစ္စယမိုက်သင်ခန်းစာ(၂)_20210917 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_သစ္စယမိုက်သင်ခန်းစာ(၃)_20210918 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_သစ္စယမိုက်သင်ခန်းစာ(၄)_20210921 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_သစ္စယမိုက်သင်ခန်းစာ(၅)_20210922 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_သစ္စယမိုက်သင်ခန်းစာ(၆)_20210923 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_သစ္စယမိုက်သင်ခန်းစာ(၇)_20210924 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_သစ္စယမိုက်သင်ခန်းစာ(၈)_20210925 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_သစ္စယမိုက်သင်ခန်းစာ(၉_a)_20210928 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_သစ္စယမိုက်သင်ခန်းစာ(၉_b)_20210928 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_သစ္စယမိုက်သင်ခန်းစာ(၁၀)_20210929 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_သစ္စယမိုက်သင်ခန်းစာ(၁၁)_20210930 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_သစ္စယမိုက်သင်ခန်းစာ(၁၂)_20211001 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_သစ္စယမိုက်သင်ခန်းစာ(၁၃)_20211002 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_သစ္စယမိုက်သင်ခန်းစာ(၁၄)_20211005 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_သစ္စယမိုက်သင်ခန်းစာ(၁၅)_20211006 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_သစ္စယမိုက်သင်ခန်းစာ(၁၆)_20211007 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_သစ္စယမိုက်သင်ခန်းစာ(၁၇)_20211009 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_သစ္စယမိုက်သင်ခန်းစာ(၁၈)_20211012 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_သစ္စယမိုက်သင်ခန်းစာ(၁၉)_20211013 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_သစ္စယမိုက်သင်ခန်းစာ(၂၀)_20211014 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_သစ္စယမိုက်သင်ခန်းစာ(၂၁)_20211015

ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_ဣန္ဒြိယယမိုက်သင်ခန်းစာများ စုစည်းမှု

ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_ဣန္ဒြိယယမိုက်သင်ခန်းစာ(၁)_20210408 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_ဣန္ဒြိယယမိုက်သင်ခန်းစာ(၂)_20210409 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_ဣန္ဒြိယယမိုက်သင်ခန်းစာ(၃)_20210410 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_ဣန္ဒြိယယမိုက်သင်ခန်းစာ(၄)_20210413 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_ဣန္ဒြိယယမိုက်သင်ခန်းစာ(၅)_20210414 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_ဣန္ဒြိယယမိုက်သင်ခန်းစာ(၆)_20210415 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_ဣန္ဒြိယယမိုက်သင်ခန်းစာ(၇)_20210416 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_ဣန္ဒြိယယမိုက်သင်ခန်းစာ(၈)_20210420 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_ဣန္ဒြိယယမိုက်သင်ခန်းစာ(၉)_20210421 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_ဣန္ဒြိယယမိုက်သင်ခန်းစာ(၁၀)_20210422 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_ဣန္ဒြိယယမိုက်သင်ခန်းစာ(၁၁)_20210423 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_ဣန္ဒြိယယမိုက်သင်ခန်းစာ(၁၂)_20210424 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_ဣန္ဒြိယယမိုက်သင်ခန်းစာ(၁၃)_20210427 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_ဣန္ဒြိယယမိုက်သင်ခန်းစာ(၁၄)_20210428 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_ဣန္ဒြိယယမိုက်သင်ခန်းစာ(၁၅)_20210429 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_ဣန္ဒြိယယမိုက်သင်ခန်းစာ(၁၆)_20210430 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_ဣန္ဒြိယယမိုက်သင်ခန်းစာ(၁၇)_20210501 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_ဣန္ဒြိယယမိုက်သင်ခန်းစာ(၁၈)_20210504 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_ဣန္ဒြိယယမိုက်သင်ခန်းစာ(၁၉)_20210505 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_ဣန္ဒြိယယမိုက်သင်ခန်းစာ(၂၀)_20210506 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_ဣန္ဒြိယယမိုက်သင်ခန်းစာ(၂၁)_20210507 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_ဣန္ဒြိယယမိုက်သင်ခန်းစာ(၂၂)_20210508

ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_ဓမ္မယမိုက်သင်ခန်းစာများ စုစည်းမှု

ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_ဓမ္မယမိုက်သင်ခန်းစာ(၁)_20210107https://fb.watch/36rbhXba0K/ ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_ဓမ္မယမိုက်သင်ခန်းစာ(၂)_20210108https://fb.watch/3i5SQEnMmX/ ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_ဓမ္မယမိုက်သင်ခန်းစာ(၃)_20210112https://fb.watch/36r7TqREM-/ ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_ဓမ္မယမိုက်သင်ခန်းစာ(၄)_20210113https://fb.watch/36r63WT6gl/ ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_ဓမ္မယမိုက်သင်ခန်းစာ(၅)_20210114https://fb.watch/36r5izN01C/ ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_ဓမ္မယမိုက်သင်ခန်းစာ(၆)_20210115https://fb.watch/36r4099YV1/ ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_ဓမ္မယမိုက်သင်ခန်းစာ(၇)_20210119https://fb.watch/36r0UmgG-e/ ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_ဓမ္မယမိုက်သင်ခန်းစာ(၈)_20210120https://fb.watch/38NX3JwcDK/ ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_ဓမ္မယမိုက်သင်ခန်းစာ(၉)_20210121https://fb.watch/38Rb15SsAf/ ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_ဓမ္မယမိုက်သင်ခန်းစာ(၁၀)_20210122https://fb.watch/3fmDQcZN4V/ ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_ဓမ္မယမိုက်သင်ခန်းစာ(၁၁)_20210126https://fb.watch/3fmEKafAOg/ ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_ဓမ္မယမိုက်သင်ခန်းစာ(၁၂)_20210127https://fb.watch/3gL-QRJxEL/ ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_ဓမ္မယမိုက်သင်ခန်းစာ(၁၃)_20210128https://fb.watch/3i1K08MYda/ ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_ဓမ္မယမိုက်သင်ခန်းစာ(၁၄)_20210129https://fb.watch/3jp1A_jP34/ ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_ဓမ္မယမိုက်သင်ခန်းစာ(၁၅)_20210203https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=152436833468461&id=100218298690315 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_ဓမ္မယမိုက်သင်ခန်းစာ(၁၆)_20210204https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=152437793468365&id=100218298690315 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_ဓမ္မယမိုက်သင်ခန်းစာ(၁၇)_20210205https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=152441056801372&id=100218298690315 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_ဓမ္မယမိုက်သင်ခန်းစာ(၁၈)_20210301https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=152441886801289&id=100218298690315 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_ဓမ္မယမိုက်သင်ခန်းစာ(၁၉)_20210302https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=152448056800672&id=100218298690315 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_ဓမ္မယမိုက်သင်ခန်းစာ(၂၀)_20210304https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=152448950133916&id=100218298690315 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_ဓမ္မယမိုက်သင်ခန်းစာ(၂၁)_20210305https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=152449856800492&id=100218298690315 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_ဓမ္မယမိုက်သင်ခန်းစာ(၂၂)_20210309https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=152450400133771&id=100218298690315

ဣန္ဒြိယယမကပါဠိအသံဖိုင်

ဦးသောင်းဒန် ရွတ်ဆိုပူဇော်ထားပါသည်။ ပထမပလ္လင်ကို နှစ်ခါခွဲ၍ အသံသွင်းထားသော်လည်း တစ်ပလ္လင်သာ ဖြစ်ပါသည်။ ရောက်ရှိသူပေါင်း :654