ဓမ္မာစရိယ(စာချ)တန်း(ပါရာဇိကဏ်)

Sharing is caring.

ပါရာဇိကဏ် ဒုတိယနေ့ စာဝါ အမှတ်စဥ် (၁)

https://www.facebook.com/setthila.bhivansa/videos/2697057537232723/

ပါရာဇိကဏ် ဒုတိယနေ့ စာဝါ အမှတ်စဥ် (၂)

https://www.facebook.com/setthila.bhivansa/videos/2697903787148098/

စာချတန်း ပါရာဇိကဏ် ဒုတိယနေ့

အမှတ်စဥ် (၃)

https://www.facebook.com/setthila.bhivansa/videos/2699053410366469/

ပါရာဇိကဏ် ဒုတိယနေ့ စာဝါ (၄)

https://www.facebook.com/setthila.bhivansa/videos/2699764873628656/

ပါရာဇိကဏ် ဒုတိယနေ့ စာဝါပို့ချမှု (၅)

https://www.facebook.com/setthila.bhivansa/videos/2700684636870013/

စာချတန်း ပါရာဇိကဏ် ဒုတိယနေ့ စာဝါ (၆)

https://www.facebook.com/setthila.bhivansa/videos/2702393240032486/

ဓမ္မာစရိယ(စာချ)တန်း အာဘောဂနှင့်သံဝဏ္ဏနာ ပို့ချမှု (၇)

https://www.facebook.com/setthila.bhivansa/videos/2703241853280958/

စာချတန်း စာဝါ ပို့ချမှု အမှတ်စဥ် (၈)

https://www.facebook.com/setthila.bhivansa/videos/2704076739864136/

စာချတန်း ပို့ချစဥ်(၉)

https://www.facebook.com/setthila.bhivansa/videos/2704936079778202/

စာချတန်း ပို့ချစဥ်(၁၀)

https://www.facebook.com/setthila.bhivansa/videos/2706014229670387/

စာချတန်း ပို့ချစဥ်(၁၁)

https://www.facebook.com/setthila.bhivansa/videos/2706876016250875/

စာချတန်း ပို့ချစဥ် (၁၂)

https://www.facebook.com/setthila.bhivansa/videos/2708417112763432/

တောင်ကြီး သိမ်တောင် စာချတန်း ပို့ချစဥ် (၁၃)

https://www.facebook.com/setthila.bhivansa/videos/2709320856006391/

တောင်ကြီး သိမ်တောင် စာချတန်း ပို့ချစဥ် (၁၃) အဆက်

https://www.facebook.com/setthila.bhivansa/videos/2709384132666730/

စာချတန်း ပို့ချစဥ် (၁၄)

https://www.facebook.com/setthila.bhivansa/videos/2710249965913480/

စာချတန်း ပို့ချစဥ် (၁၅)

https://www.facebook.com/setthila.bhivansa/videos/2711272039144606/

စာချတန်း ပို့ချစဥ်(၁၆)

https://www.facebook.com/setthila.bhivansa/videos/2712530519018758/

စာချတန်း ပို့ချစဥ်(၁၇)

https://www.facebook.com/setthila.bhivansa/videos/2713229358948874/

ဓမ္မာစရိယ(စာချ)တန်း ပို့ချစဥ်-၁၈

(ဝါကျခွဲ ကျမ်းတက် ကျမ်းထွက်)

https://www.facebook.com/setthila.bhivansa/videos/2714147792190364/

စာချတန်း စာဝါ ပို့ချစဥ်(၁၉)

ကျမ်းထွက်

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/612582026125034/

ဓမ္မာစရိယ(စာချ)တန်း ပို့ချစဥ်(၂၀)

ကျမ်းထွက်

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/302453257714276/

စာချတန်း ပို့ချစဥ် (၂၁)

ကျမ်းထွက်

(rotation အဆင်မပြေမှုအတွက် သီးခံလေ့လာကြပါရန် နှင့် နောက်နောင်အဆင်ပြေစေရန် rotation app ကို ဒေါင်းထားပြီး ဖြစ်ပါကြောင်း။)

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/2114289888703149/

စာချတန်း ပို့ချစဥ်-၂၂

ကျမ်းထွက်

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/612691822748941/

စာချတန်း ပို့ချစဥ်(၂၃)

ကျမ်းထွက်

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/3252675981488351/

စာချတန်း ပို့ချစဥ်(၂၄)

ကျမ်းတက် ကျမ်းထွက်

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/320248515893190/

စာချတန်း ပို့ချစဥ်(၂၅)

ကျမ်းတက်

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/332261851301821/

စာချတန်း ပို့ချစဥ်(၂၆)

ပက္ခန္တရ ဝါကျခွဲ ကျမ်းတက်

(မိုက် ဘတ္တရီ ကုန်သွားသည်ကို မသိလိုက်ပါသဖြင့် ၁၀ မိနစ်ခန့် အသံပြတ်တောက်သွားသည်ကို တောင်းပန်အပ်ပါတယ်ဘုရား။

နောက်နောင် တခုခု ချို့ယွင်းပါက ၀၉၇၈၇၉၀၃၆၁၂ သို့ ဆက်သွယ်အသိပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်။

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/975338306273791/

ဓမ္မာစရိယ(စာချ)တန်း ပို့ချစဥ်(၂၇)

ပက္ခန္တရ ဝါကျခွဲ ကျမ်းတက်

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/603942203609473/

ဓမ္မာစရိယ(စာချ)တန်း ပို့ချစဥ်-၂၈

ပက္ခန္တရ ဝါကျခွဲ ကျမ်းတက်

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/734745367083919/

ဓမ္မာစရိယ(စာချ)တန်း ပို့ချစဥ်(၂၉)

ဝိတ္ထာရဝါကျ ဝါကျခွဲ ကျမ်းတက်

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/442555476661603/

ဓမ္မာစရိယ(စာချ)တန်း ပို့ချစဥ်(၃၀)

ဝိတ္ထာရဝါကျ ဝါကျခွဲ ကျမ်းတက်

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/237777457610029/

ဓမ္မာစရိယ(စာချ)တန်း ပို့ချစဥ်-၃၁

ဝိတ္ထာရဝါကျ ဝါကျခွဲ ကျမ်းတက်

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/823860951739539/

စာချတန်း ပို့ချစဥ် – ၃၂ ပထမပိုင်း

ဝိတ္ထာရ ဝါကျခွဲ ကျမ်းတက်

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/329792481774257/

စာချတန်း ပို့ချစဥ် – ၃၂ ဒုတိယပိုင်း

ဝိတ်ထာရ ဝါကခြှဲ ကမြျးတက်

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/2695918563964130/

ဓမ္မာစရိယ(စာချ)တန်း ပို့ချစဥ်-၃၃

သင်္ခေပ နိဂမန ဝါကျခွဲ ကျမ်းတက်

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/673083889994812/

စာချတန်း ပို့ချစဥ်-၃၄ ပထမပိုင်း

နိဂမန ဝါကျခွဲ ကျမ်းတက်

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/983969485400456/

စာချတန်း ပို့ချစဥ်-၃၄ ဒုတိယပိုင်း

နိဂမန ဝါကျခွဲ ကျမ်းတက်

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/367549954608572/

ဓမ္မာစရိယ(စာချ)တန်း ပို့ချစဥ်-၃၅

နိဂမန တပ္ပါကဋီကရဏ ဝါကျ

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/1869762986498946/

ဓမ္မာစရိယ(စာချ)တန်း ပို့ချစဥ်-၃၆

တပ္ပါကဋီကရဏဝါကျ

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/333093738122999/

ဓမ္မာစရိယ(စာချ)တန်း ပို့ချစဥ်-၃၇

တပ္ပါကဋီကရဏဝါကျ

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/380763139985932/

ဓမ္မာစရိယ(စာချ)တန်း ပို့ချစဥ်-၃၈

တပ္ပါကဋီကရဏဝါကျ

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/675283986703432/

ဓမ္မာစရိယ(စာချ)တန်း ပို့ချစဥ်-၃၉

ကာရဏဝါကျ

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/671235820161886/

ဓမ္မာစရိယ(စာချ)တန်း ပို့ချစဥ်-၄၀

ကာရဏဝါကျ

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/248480053093394/

ဓမ္မာစရိယ(စာချ)တန်း ပို့ချစဥ်-၄၁

ဖလဝါကျ

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/971241033396777/

ဓမ္မာစရိယ(စာချ)တန်း ပို့ချစဥ်-၄၂

လဒ္ဓဂုဏဝါကျ

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/748408009070503/

ဓမ္မာစရိယ(စာချ)တန်း ပို့ချစဥ်-၄၃

လဒ္ဓဂုဏဝါကျ

(အစ ၅ မိနစ် ၄၅ စက္ကန့် ခန့် အသံပြတ်သွားပါသဖြင့် တောင်းပန်အပ်ပါသည်။)

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/385191176207800/

ဓမ္မာစရိယ(စာချ)တန်း ပို့ချစဥ်-၄၄

လဒ္ဓဂုဏဝါကျ

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/371190747223399/

ဓမ္မာစရိယ(စာချ)တန်း ပို့ချစဥ်-၄၅

လဒ္ဓဂုဏ လဒ္ဓဒေါသ ဝါကျ

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/758001465038355/

ဓမ္မာစရိယ(စာချ)တန်း ပို့ချစဥ်-၄၆

လဒ္ဓဒေါသ ဝါကျ

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/978576385980660/

ဓမ္မာစရိယ(စာချ)တန်း ပို့ချစဥ်-၄၇

လဒ္ဓဒေါသ ဝါကျ

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/2753414314917098/

ဓမ္မာစရိယ(စာချ)တန်း ပို့ချစဥ်-၄၈

ယုတ္တိဒဠှီကရဏဝါကျ

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/3613802438638641/

ဓမ္မာစရိယ(စာချ)တန်း ပို့ချစဥ်-၄၉

ယုတ္တိဒဠှီကရဏဝါကျ

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/2404090753226315/

ဓမ္မာစရိယ(စာချ)တန်း ပို့ချစဥ်-၅၀

ယုတ္တိဒဠှီကရဏဝါကျ

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/1430865993769826/

ဓမ္မာစရိယ(စာချ)တန်း ပို့ချစဥ်-၅၁

ယုတ္တိဒဠှီကရဏဝါကျ

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/2416946248613506/

ဓမ္မာစရိယ(စာချ)တန်း ပို့ချစဥ်-၅၂

ယုတ္တိဒဠှီကရဏဝါကျ

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/374600300585511/

ဓမ္မာစရိယ(စာချ)တန်း ပို့ချစဥ်-၅၃

ယုတ္တိ/အာဂမ ဒဠှီကရဏဝါကျ

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/722636271653677/

ဓမ္မာစရိယ(စာချ)တန်း ပို့ချစဥ်-၅၄

အာဂမဒဠှီကရဏဝါကျ၊ ဝါကျာရမ္ဘဝါကျ

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/1760250897462269/

ဓမ္မာစရိယ(စာချ)တန်း ပို့ချစဥ်-၅၅

ဝါကျာရမ္ဘဝါကျ

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/2978152372500551/

ဓမ္မာစရိယ(စာချ)တန်း ပို့ချစဥ်-၅၆

ဝါကျာရမ္ဘဝါကျ

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/646333589365298/

ဓမ္မာစရိယ(စာချ)တန်း ပို့ချစဥ်-၅၇

ဝါကျာရမ္ဘဝါကျ

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/1050885672037832/

ဓမ္မာစရိယ(စာချ)တန်း ပို့ချစဥ်-၅၈

ဝါကျာရမ္ဘဝါကျ

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/333456481217810/

ဓမ္မာစရိယ(စာချ)တန်း ပို့ချစဥ်-၅၉

ဝါကျာရမ္ဘဝါကျ

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/623207065032823/

ဓမ္မာစရိယ(စာချ)တန်း ပို့ချစဥ်-၆၀

ဝါကျာရမ္ဘဝါကျ

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/770947850436592/

ဓမ္မာစရိယ(စာချ)တန်း ပို့ချစဥ်-၆၁

ဝါကျာရမ္ဘဝါကျ

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/259522422090289/

ဓမ္မာစရိယ(စာချ)တန်း ပို့ချစဥ်-၆၂

ဝါကျာရမ္ဘဝါကျ

၁၂-၁၀-၂၀၂၀

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/681286059259048/

ဓမ္မာစရိယ(စာချ)တန်း ပို့ချစဥ်-၆၃

အတ္ထုဒ္ဒေသပြဝါကျ

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/357492458637368/

ဓမ္မာစရိယ(စာချ)တန်း ပို့ချစဥ်-၆၄

အတ္ထုဒ္ဒေသပြဝါကျ

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/1242189532847520/

ဓမ္မာစရိယ(စာချ)တန်း ပို့ချစဥ်-၆၅

အနွယ+ဗျတိရေကဝါကျ

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/2773308612943604/

ဓမ္မာစရိယ(စာချ)တန်း ပို့ချစဥ်-၆၆

အနွယ+ဗျတိရေကဝါကျ

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/336881000877511/

ဓမ္မာစရိယ(စာချ)တန်း ပို့ချစဥ်-၆၇

အနွယ+ဗျတိရေက၊ ပုစ္ဆာ+ဝိဿဇ္ဇနာ၊ ဥပမာန+ဥပမေယျ

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/675060413429550/

ဓမ္မာစရိယ(စာချ)တန်း ပို့ချစဥ်-၆၈

အနိယမ+နိယမ၊ ပရိဟာရပါဒက၊ ဝိဘတျန္တခံပြတဲ့ဝါကျ

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/1548499188665354/

ဓမ္မာစရိယ(စာချ)တန်း ပို့ချစဥ်-၆၉

ဝိဘတျန္တခံပြသောဝါကျ

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/653917455230834/

ဓမ္မာစရိယ(စာချ)တန်း ပို့ချစဉ်-၇၀

အဘိဓာနတ်ထ+အဘိဓယေတ်ြထပွဝါကြ

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/883854602146872/

ဓမ္မာစရိယ(စာချ)တန်း ပို့ချစဉ်-၇၁

အဘိဓာနတ်ထ+အဘိဓယေတ်ြထ၊ အတိဒသေပွဝါကြ

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/643085366374242/

ဓမ္မာစရိယ(စာချ)တန်း ပို့ချစဥ်-၇၂

အတိဒေသ၊လီနန္တရစောဒနာတက်

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/709073119960375/

ဓမ္မာစရိယ(စာချ)တန်း ပို့ချစဥ်-၇၃

လီနန္တရစောဒနာတက်၊ အနုသန္ဓေဝါကျ

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/831905204211287/

ဓမ္မာစရိယ(စာချ)တန်း ပို့ချစဥ်-၇၄

အနုသန္ဓေဝါကျ

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/360296768530461/

ဓမ္မာစရိယ(စာချ)တန်း ပို့ချစဥ်-၇၅

အနုသန္ဓေဝါကျ

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/3396685673774046/

ဓမ္မာစရိယ(စာချ)တန်း ပို့ချစဥ်-၇၆

အနုသန္ဓေဝါကျ

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/2740355466218913/

ဓမ္မာစရိယ(စာချ)တန်း ပို့ချစဥ်-၇၇

အနုသန်ဓဝေါကြ၊ ကိဉ်စာပိဝါကြ

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/1293799940973462/

ဓမ္မာစရိယ(စာချ)တန်း ပို့ချစဥ်-၇၈

ကိဉ္စာပိဝါကျ

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/1742220345925799/

ဓမ္မာစရိယ(စာချ)တန်း ပို့ချစဥ်-၇၉

ကိဉ္စာပိဝါကျ

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/974556306387576/

ဓမ္မာစရိယ(စာချ)တန်း ပို့ချစဥ်-၈၀ (ပ)

အတ္ထုဒ္ဓါရနောက်ဝါကျ၊ ဣတိ အတ္ထော ဝါကျ

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/2787781471479610/

ဓမ္မာစရိယ(စာချ)တန်း ပို့ချစဥ်-၈၀ (ဒု)

အတ္ထုဒ္ဓါရနောက်ဝါကျ၊ ဣတိ အတ္ထော ဝါကျ

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/371342674183186/

ဓမ္မာစရိယ(စာချ)တန်း ပို့ချစဥ်-၈၁

ဣတိ အတ္ထော၊ ဣတိ ဝုတ္တံ ဟောတိ၊ တေနေဝါဟ ဝါကျ

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/3437336399722310/

ဓမ္မာစရိယ(စာချ)တန်း ပို့ချစဥ်-၈၂

ဂန္ထာဘရဏလာ စောဒနာတက်နည်း

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/2474230886214455/

ဓမ္မာစရိယ(စာချ)တန်း ပို့ချစဥ်-၈၃

ဂန္ထာဘရဏလာ စောဒနာတက်နည်း

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/734054577184854/

ဓမ္မာစရိယ(စာချ)တန်း ပို့ချစဥ်-၈၄

နည်း + ဥပစာ

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/693372161261569/

ဓမ္မာစရိယ(စာချ)တန်း ပို့ချစဥ်-၈၅

နည်း + ဥပစာ

(၆မိနစ်၃၃စက္ကန့်ခန့် အသံပြတ်တောက်မှုရှိ)

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/865372194272411/

ဓမ္မာစရိယ(စာချ)တန်း ပို့ချစဥ်-၈၆

နည်း + ဥပစာ

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/408084460366252/

ဓမ္မာစရိယ(စာချ)တန်း ပို့ချစဥ်-၈၇

နည်း + ဥပစာ

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/2837086339857250/

ဓမ္မာစရိယ(စာချ)တန်း ပို့ချစဥ်-၈၈

နည်း + ဥပစာ

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/3519008081526619/

ဓမ္မာစရိယ(စာချ)တန်း ပို့ချစဥ်-၈၉

နည်း + ဥပစာ

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/399134607889788/

ဓမ္မာစရိယ(စာချ)တန်း ပို့ချစဥ်-၉၀

နည်း + ဥပစာ

https://www.facebook.com/116783696616049/videos/1575924842615069/

ရောက်ရှိသူပေါင်း :1803

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *