ဆရာမကြီးဒေါ်ဝင်းမြင့်သိန်းပြုစုထားသည့်မာတိကာ(လက်ရေးမူနှစ်အုပ်)

ရောက်ရှိသူပေါင်း :243

ဓာတုကထာ + သုတ္တန္တိကဒုကမာတိကာစာဝါမှတ်တမ်းများ စုစည်းမှု

မှတ်တမ်း ၁။(ပထမ နယ)https://youtu.be/Ok-lxORtXnw မှတ်တမ်း ၂။https://youtu.be/TMAIkOG6W-0 မှတ်တမ်း ၃။https://youtu.be/8H9YOUKXdCA မှတ်တမ်း ၄။https://youtu.be/jc_JLaRJ5J0 မှတ်တမ်း ၅။https://youtu.be/N5XqzQd9yqw မှတ်တမ်း ၆။https://youtu.be/IAx_MO2Ox-o မှတ်တမ်း ၇။https://youtu.be/DaCFZ7YuJss မှတ်တမ်း ၈။https://youtu.be/q-BVEkyOwKs မှတ်တမ်း ၉။(ပထမ နယပြီး၏)https://youtu.be/KID38hAu6yY မှတ်တမ်း ၁ဝ။(ဒုတိယ

သင်္ဂြိုဟ်ကိုးပိုင်းပါဠိအသံဖိုင်

ဦးသောင်းဒန် ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ထားသည့် အသံဖိုင်များကို ပထမပြန်စာသင်သားများ အသုံးပြုနိုင်ရန် မျှဝေလိုက်ပါသည်။ ရောက်ရှိသူပေါင်း :415

အရှင်သီလဝံသာလင်္ကာရပို့ချသည့်ပစ္စည်းပိုင်း

ပစ္စည်းပိုင်း ပို့ချချက် အပိုင်း(၁) ပစ္စည်းပိုင်း ပို့ချချက် အပိုင်း(၂) ပစ္စည်းပိုင်း ပို့ချချက် အပိုင်း(၃) ပစ္စည်းပိုင်း ပို့ချချက် အပိုင်း(၄) ပစ္စည်းပိုင်း ပို့ချချက် အပိုင်း(၅) ပစ္စည်းပိုင်း ပို့ချချက် အပိုင်း(၆) ပစ္စည်းပိုင်း ပို့ချချက် အပိုင်း(၇) ပစ္စည်းပိုင်း

အရှင်ဂုဏာလင်္ကာရ ပို့ချတော်မူသည့် သမာသ်ပိုင်း

ပါဠိသဒ္ဒါပို့ချစဉ် (ပထမလတ် – သမာသ်-၁) အရှင်ဂုဏာလင်္ကာရ ပါဠိသဒ္ဒါပို့ချစဉ် (ပထမလတ် – သမာသ်-၂) အရှင်ဂုဏာလင်္ကာရ ပါဠိသဒ္ဒါပို့ချစဉ် (ပထမလတ်-သမာသ်-၃) အရှင်ဂုဏာလင်္ကာရ ပါဠိသဒ္ဒါပို့ချစဉ် (ပထမလတ်-သမာသ်-၄) အရှင်ဂုဏာလင်္ကာရ ပါဠိသဒ္ဒါပို့ချစဉ် (ပထမလတ်-သမာသ်-၅) အရှင်ဂုဏာလင်္ကာရ ပါဠိသဒ္ဒါပို့ချစဉ် (ပထမလတ်-သမာသ်-၆) အရှင်ဂုဏာလင်္ကာရ

ဓာတုကထာ စာဝါမှတ်တမ်း

(အငယ်.အလတ်တန်း) မှတ်တမ်း ၁။(ပထမ နယ) မှတ်တမ်း ၂။ မှတ်တမ်း ၃။ မှတ်တမ်း ၄။ မှတ်တမ်း ၅။ မှတ်တမ်း ၆။ မှတ်တမ်း ၇။ မှတ်တမ်း ၈။ မှတ်တမ်း ၉။(ပထမ နယပြီး၏) မှတ်တမ်း