အနုသယယမက

ဆရာမကြီး ဒေါ်ဝင်းမြင့်သိန်း ပို့ချသည့် အနုသယယမက အနုသယ ယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၁)https://www.youtube.com/watch?v=nxWcqR3zrX 21.10.2022…အဖွင့် အလှူရှင်တို့အားကျေးဇူးတင်စကား/အနုသယ ယမက နိဒါန်း+ဥပ္ပတ္တိဋ္ဌာန ဝါရ🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹 အနုသယ ယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၂)https://www.youtube.com/watch?v=Zy19cHRz3Y0 21.10.2022.-မဟာဝါရ၏အနုသယဝါရမှပုဂ္ဂလဝါရမှ ဧကမူ/ဒုကမူ/တိကမူ🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹 အနုသယ ယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၃)https://www.youtube.com/watch?v=vuiiNVqdFBs 21.10.2022.-မဟာဝါရ၏အနုသယဝါရမှပုဂ္ဂလဝါရမှ စတုမူ/ပဉ္စမူ/ဆ