အာယတန + ဓာတု ယမကအသံဖိုင်

ဆရာမကြီး ‌ဒေါ်ဝင်းမြင့်သိန်း ရွတ်ဆိုပူဇော်ထားသည့် အာယတန + ဓာတု ယမက အသံဖိုင် ခုနစ်ပလ္လင် တင်ပေးလိုက်ပါသည်-

အရှင်သီလဝံသာလင်္ကာရ ပို့ချတော်မူသည့် ပထမကြီးတန်း အဘိဓာန်ဘာသာ စာဝါမှတ်တမ်း( ၂၅ )ခု

✍အရှင်သီလဝံသာလင်္ကာရ(ရေစကြို)✍ဗဟန်း.မဟာဝိသုဒ္ဓါရုံပါဠိတက္ကသိုလ်

ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်ပို့ချတော်မူသည့် ပဋ္ဌာန်းပဉှာဝါရသင်ခန်းစာများ

ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်ပို့ချတော်မူသည့် ပဋ္ဌာန်း ပစ္စယနိဒ္ဒေသသင်ခန်းစာများ

မူလ + ခန္ဓယမိုက် အသံဖိုင်

ဆရာမကြီး ‌ဒေါ်ဝင်းမြင့်သိန်း ရွတ်ဆိုပူဇော်ထားသည့် မူလ + ခန္ဓယမိုက် အသံဖိုင် ငါးပလ္လင် တင်ပေးလိုက်ပါသည်-

အရှင်သီလဝံသာလင်္ကာရ(ရေစကြို) ပို့ချတော်မူသည့် နာမ်ပိုင်း(ရူပသိဒ္ဓိပါဠိ) စာဝါ

မှတ်တမ်း ၁။https://youtu.be/MX9MscVXKZs?si=APU3ih3phROdt2ik မှတ်တမ်း ၂။https://youtu.be/KHsPAYiEZvc?si=jllOwdVacrNlTplQ မှတ်တမ်း ၃။https://youtu.be/k8mDVNOpxrM?si=PLzdoRNQk_BzEUm7 မှတ်တမ်း ၄။https://youtu.be/OV8-vYrlEJs?si=Wfpu1RXLU_neNjDb မှတ်တမ်း ၅။https://youtu.be/i0x8SW4EUnM?si=FgxboRRym7d4uJUs မှတ်တမ်း ၆။https://youtu.be/_DU3MfW63mw?si=yNMVHAlm95j75VfH မှတ်တမ်း ၇။https://youtu.be/jlaBH3Y9NFY?si=JnL7FGlPF_rm-xK9 မှတ်တမ်း ၈။https://youtu.be/7wg2PkCsb24?si=_GjXzH63Aj7QsAq5 မှတ်တမ်း ၉။https://youtu.be/4pDG_oVYJ1w?si=TcyOIhW-vkerRlbj မှတ်တမ်း ၁ဝ။https://youtu.be/PXhA8hzFTZk?si=Wl0BZBGHI1HDlGML မှတ်တမ်း ၁၁။https://youtu.be/PXhA8hzFTZk?si=yDzI1sy3Z6PwIRND

ပဉှာဝါရဝိဘင်္ဂပါဠိအသံဖိုင်

ဆရာမကြီး ‌ဒေါ်ဝင်းမြင့်သိန်း ရွတ်ဆိုပူဇော်ထားသည့် ပဉှာဝါရဝိဘင်္ဂပါဠိအသံဖိုင် သုံးပလ္လင် တင်ပေးလိုက်ပါသည်-