ဆရာကြီးဦးတင်ဝင်း၏ ပစ္စယနိဒ္ဒေသနှင့်ပဉှာဝါရဝိဘင်္ဂပါဠိတော်မှတ်စု

File Size ကြီးလွန်းနေသဖြင့် Resolution အနည်းငယ်ချထားပါသည်။ ယခုထက် Resolution ကောင်းသောဖိုင် လိုအပ်ပါကလည်း တောင်းယူနိုင်ပါသည်။ ရောက်ရှိသူပေါင်း :137

သင်္ဂြိုဟ်ကိုးပိုင်းပါဠိအသံဖိုင်

ဦးသောင်းဒန် ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ထားသည့် အသံဖိုင်များကို ပထမပြန်စာသင်သားများ အသုံးပြုနိုင်ရန် မျှဝေလိုက်ပါသည်။ ရောက်ရှိသူပေါင်း :416

ပထမကြီးတန်း-ပဋ္ဌာန်းပို့ချချက်-

ပထမကြီးတန်း-ပဋ္ဌာန်းပို့ချချက်-၁ https://www.facebook.com/100068415133481/videos/440356511097673/ ပထမကြီးတန်း-ပဋ္ဌာန်းပို့ချချက်-၂ https://www.facebook.com/100068415133481/videos/715406059858164/ ပထမကြီးတန်း-ပဋ္ဌာန်းပို့ချချက်-၃ https://www.facebook.com/100068415133481/videos/658130568498506/ ပထမကြီးတန်း-ပဋ္ဌာန်းပို့ချချက်-၄ https://www.facebook.com/100068415133481/videos/1026005918191013/ ပထမကြီးတန်း-ပဋ္ဌာန်းပို့ချချက်-၅ https://www.facebook.com/100068415133481/videos/544019233329199/ ပထမကြီးတန်း-ပဋ္ဌာန်းပို့ချချက်-၆ https://www.facebook.com/100068415133481/videos/1016534439098755/ ပထမကြီးတန်း-ပဋ္ဌာန်းပို့ချချက်-၇ https://www.facebook.com/100068415133481/videos/407841134088408/ ပထမကြီးတန်း-ပဋ္ဌာန်းပို့ချချက်-၈ https://www.facebook.com/100068415133481/videos/2275529402583745/ ပထမကြီးတန်း-ပဋ္ဌာန်းပို့ချချက်-၉ https://www.facebook.com/100068415133481/videos/261879225823547/ ပထမကြီးတန်း-ပဋ္ဌာန်းပို့ချချက်-၁၀ https://www.facebook.com/100068415133481/videos/1041086583378623/ ပထမကြီးတန်း-ပဋ္ဌာန်းပို့ချချက်-၁၁ https://www.facebook.com/100068415133481/videos/971512850376357/

ပထမကြီးတန်း ဆန်းပို့ချချက်

ပထမကြီးတန်း ဆန်းပို့ချချက်-၁ https://www.facebook.com/100068415133481/videos/916706955950151/ ပထမကြီးတန်း ဆန်းပို့ချချက်-၂ https://www.facebook.com/100068415133481/videos/945574466315565/ ပထမကြီးတန်း ဆန်းပို့ချချက်-၃ https://www.facebook.com/100068415133481/videos/577132303556164/ ပထမကြီးတန်း ဆန်းပို့ချချက်-၄ https://www.facebook.com/100068415133481/videos/1229279967548547/ ပထမကြီးတန်း ဆန်းပို့ချချက်-၅ https://www.facebook.com/100068415133481/videos/5167891763240450/ ပထမကြီးတန်း ဆန်းပို့ချချက်-၆ https://www.facebook.com/100068415133481/videos/217638287174104/ ပထမကြီးတန်း ဆန်းပို့ချချက်-၇ https://www.facebook.com/100068415133481/videos/396150695547888/ ပထမကြီးတန်း

ပထမကြီးတန်း ပုဒ်စစ်မှတ်တမ်း

မှတ်တမ်း ၁။(တဒ္ဓိတ်) မှတ်တမ်း ၂။(တဒ္ဓိတ်) မှတ်တမ်း ၃။(အာချာတ်) မှတ်တမ်း ၄။(အာချာတ်) မှတ်တမ်း ၅။(ကိတ်) ပုဒ်စစ် မှတ်တမ်း ပြီးပါပြီ အရှင်သီလဝံသာလင်္ကာရ(ရေစကြို) ဗဟန်း.မဟာဝိသုဒ္ဓါရုံပါဠိတက္ကသိုလ် ရောက်ရှိသူပေါင်း :90