အာယတန + ဓာတု ယမကအသံဖိုင်

ဆရာမကြီး ‌ဒေါ်ဝင်းမြင့်သိန်း ရွတ်ဆိုပူဇော်ထားသည့် အာယတန + ဓာတု ယမက အသံဖိုင် ခုနစ်ပလ္လင် တင်ပေးလိုက်ပါသည်-

ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်ပို့ချတော်မူသည့်အောက်ယမိုက်

ဖွင့်လိုသည့် သင်ခန်းစာအောက်မှ Link ကို နှိပ်၍ သွားရောက်နိုင်ပါသည်- မူလယမိုက်သင်ခန်းစာများhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLuSUtlphVZDh7JKbftGmSGymPRQUKM1Xb ခန္ဓယမိုက်သင်ခန်းစာများhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLuSUtlphVZDjK3LSBj72W8r54v9JBcR6q အာယတနယမိုက်သင်ခန်းစာများhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLuSUtlphVZDimKiSyKQoBxCtOewF3lPGH သစ္စယမိုက်သင်ခန်းစာများhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLuSUtlphVZDhlOhzjR4ANxJ7TrCK3KAMh

ဆရာမကြီးDr.‌ဒေါ်ဝင်းမြင့်သိန်း၏အာယတနဓာတုယမက
ပို့ချမှုများ

အာယတန+ဓာတု ယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၁) 6.1.2023.အဖွင့်ကျေးဇူးတင်စကား။နိဒါန်း၊ပဏ္ဏတ္တိဝါရ..ဥဒ္ဒေသ+နိဒ္ဒေသ…ပဒသောဓနဝါရ???????????? အာယတန+ဓာတု ယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၂) 6.1.2023.ပဏ္ဏတ္တိဝါရ.. နိဒ္ဒေသ…ပဒသောဓနမူလစက္ကဝါရ။သုဒ္ဓါယတနဝါရ။သုဒ်ဓါယတနမူလစက်ကဝါရ။ပဝတ္တိဝါရ….နိဒါန်း???????????? အာယတန+ဓာတု ယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၃) 6.1.2023…ပဝတ်တိဝါရ..၏ သဗ်ဗဝါရ…ဩကာသဝါရ/အတီတဝါရ။???????????? အာယတန+ဓာတု ယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၄) 6.1.2023…ပဝတ္တိဝါရ..ပစ္စုပ္ပန္န ဝါရ(ပုဂ္ဂလ/ပုဂ္ဂလော)ဥပ်ပါဒ ဝါရ ..စက္ခာ မူ…။????????????