ဆရာမကြီးDr.‌ဒေါ်ဝင်းမြင့်သိန်း၏အာယတနဓာတုယမက
ပို့ချမှုများ

အာယတန+ဓာတု ယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၁) 6.1.2023.အဖွင့်ကျေးဇူးတင်စကား။နိဒါန်း၊ပဏ္ဏတ္တိဝါရ..ဥဒ္ဒေသ+နိဒ္ဒေသ…ပဒသောဓနဝါရ🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹 အာယတန+ဓာတု ယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၂) 6.1.2023.ပဏ္ဏတ္တိဝါရ.. နိဒ္ဒေသ…ပဒသောဓနမူလစက္ကဝါရ။သုဒ္ဓါယတနဝါရ။သုဒ်ဓါယတနမူလစက်ကဝါရ။ပဝတ္တိဝါရ….နိဒါန်း🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹 အာယတန+ဓာတု ယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၃) 6.1.2023…ပဝတ်တိဝါရ..၏ သဗ်ဗဝါရ…ဩကာသဝါရ/အတီတဝါရ။🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹 အာယတန+ဓာတု ယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၄) 6.1.2023…ပဝတ္တိဝါရ..ပစ္စုပ္ပန္န ဝါရ(ပုဂ္ဂလ/ပုဂ္ဂလော)ဥပ်ပါဒ ဝါရ ..စက္ခာ မူ…။🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹