မူကြိုပါဠိသင်နည်း

ပါဠိလေ့လာသူများ အကျိုးများစေရန် ဘဒ္ဒန္တ သာသနဝရ ရေးသားပြုစုထားသည့် မူကြိုပါဠိသင်နည်းစာအုပ်ကို ဆရာတော်ထံက ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံ၍ တင်ပေးလိုက်ပါသည်-

အဘိဓမ္မတ္ထသင်္ဂဟပါဌ်ပါဠိအသံထွက်

ရွတ်ဖတ်ပူဇော် Ven Indavamsaအရှင်ဣန္ဒဝံသ(ရွှေပြည်သာ)ပါဠိမဖတ်နိုင်သည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ပူဇော်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ Dhamma Archive တွင် ဦးသောင်းဒန် ရွတ်ဆိုပူဇော်ထားသည့် အဘိဓမ္မတ္ထသင်္ဂဟပါဌ် အသံဖိုင်များ တင်ထားပေးပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခါ ဆရာတော် ရွတ်ဆိုပူဇော်ထားသည့် Link များကိုလည်း ဤ Page

Pali Primer Language Guide

ဦးပညိန္ဒ ဘာသာပြန်ထားသည့် Pali Primer နှစ်အုပ်ကို အောက်ပါ Link မှာ တင်ပြခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်-https://www.dhammaarchive.com/?p=932 ပါဠိအခြေခံလမ်းညွှန်စာအုပ်နှင့် နာဂိုဏ်းအနှစ်ချုပ်စာအုပ်တို့ကိုလည်း အောက်ပါ Link မှာ တင်ပြခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်-https://www.dhammaarchive.com/?p=946 ယခုအခါ ဦးပညိန္ဒ စိစစ်တည်းဖြတ်ထားသည့် Pali Primer

အရှင်သီလဝံသာလင်္ကာရ ပို့ချတော်မူသည့် သဒ္ဒါအခြေခံ အဓိကနာမ်ဂိုဏ်း ၁၃ ဂိုဏ်းရုပ်တွက်များလေ့လာခြင်း

နာမ်ဂိုဏ်းရုပ်တွက်(၁) နာမ်ဂိုဏ်းရုပ်တွက်(၂) နာမ်ဂိုဏ်းရုပ်တွက်(၃) နာမ်ဂိုဏ်းရုပ်တွက်(၄) နာမ်ဂိုဏ်းရုပ်တွက်(၅) နာမ်ဂိုဏ်းရုပ်တွက်(၆) နာမ်ဂိုဏ်းရုပ်တွက်(၇) နာမ်ဂိုဏ်းရုပ်တွက်(၈) နာမ်ဂိုဏ်းရုပ်တွက်(၉) နာမ်ဂိုဏ်းရုပ်တွက်(၁၀) နာမ်ဂိုဏ်းရုပ်တွက်(၁၁) နာမ်ဂိုဏ်းရုပ်တွက်(၁၂) နာမ်ဂိုဏ်းရုပ်တွက်(၁၃) နာမ်ဂိုဏ်းရုပ်တွက်(၁၄)

ပါဠိအခြေခံလမ်းညွှန်စာအုပ်နှင့် နာဂိုဏ်းအနှစ်ချုပ်စာအုပ်

ဦးပညိန္ဒ ဘာသာပြန်ထားသည့် Pali Primer နှစ်အုပ်ကို အောက်ပါ Link မှာ တင်ပြခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်-https://www.dhammaarchive.com/?p=932 ယခုဆက်လက်၍ ပါဠိအခြေခံလမ်းညွှန်စာအုပ်နှင့် နာဂိုဏ်းအနှစ်ချုပ်စာအုပ်တို့ကိုလည်း ဖြည့်စွက်တင်ပြအပ်ပါသည်။

အခြေခံပါဠိဘာသာရပ် အရေးအပြောလေ့ကျင့်ခြင်း အပိုင်း (၃)

အခြေခံပါဠိဘာသာရပ် အရေးအပြောလေ့ကျင့်ခြင်း (၂၁) အခြေခံပါဠိဘာသာရပ် အရေးအပြောလေ့ကျင့်ခြင်း (၂၂) အခြေခံပါဠိဘာသာရပ် အရေးအပြောလေ့ကျင့်ခြင်း (၂၃) အခြေခံပါဠိဘာသာရပ် အရေးအပြောလေ့ကျင့်ခြင်း အခြေခံပါဠိဘာသာရပ် အရေးအပြောလေ့ကျင့်ခြင်း (၂၅) အခြေခံပါဠိဘာသာရပ် အရေးအပြောလေ့ကျင့်ခြင်း (၂၆) အခြေခံပါဠိဘာသာရပ် အရေးအပြောလေ့ကျင့်ခြင်း (၂၇) အခြေခံပါဠိဘာသာရပ် အရေးအပြောလေ့ကျင့်ခြင်း

ပါဠိသိက္ခာ 

ပါဠိသိက္ခာစာဝါ-၁  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=371567191800449&id=100068415133481 ပါဠိသိက္ခာစာဝါ-၂  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=371864411770727&id=100068415133481 ပါဠိသိက္ခာစာဝါ-၃  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=372582781698890&id=100068415133481 ပါဠိသိက္ခာစာဝါ-၄  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=373486424941859&id=100068415133481 ပါဠိသိက္ခာစာဝါ-၅  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=374280228195812&id=100068415133481 ပါဠိသိက္ခာစာဝါ-၆  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=376425754647926&id=100068415133481 ပါဠိသိက္ခာစာဝါ-၇  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=376464317977403&id=100068415133481 ပါဠိသိက္ခာစာဝါ-၈  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=377256764564825&id=100068415133481 ပါဠိသိက္ခာစာဝါ-၉  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=378518867771948&id=100068415133481 ပါဠိသိက္ခာစာဝါ-၁၀  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=379794780977690&id=100068415133481 ပါဠိသိက္ခာစာဝါ-၁၁  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=380427920914376&id=100068415133481

အခြေခံပါဠိဘာသာရပ် အရေးအပြောလေ့ကျင့်ခြင်း အပိုင်း (၂)

အရှင်သီလဝံသာလင်္ကာရ ပို့ချတော်မူသည့် အခြေခံပါဠိဘာသာရပ်များကို အပိုင်းလိုက် ဖော်ပြသွားပါမည်။ အခြေခံပါဠိဘာသာရပ် အရေးအပြောလေ့ကျင့်ခြင်း (၁၁) အခြေခံပါဠိဘာသာရပ် အရေးအပြောလေ့ကျင့်ခြင်း (၁၂) အခြေခံပါဠိဘာသာရပ် အရေးအပြောလေ့ကျင့်ခြင်း (၁၃) အခြေခံပါဠိဘာသာရပ် အရေးအပြောလေ့ကျင့်ခြင်း (၁၄) အခြေခံပါဠိဘာသာရပ် အရေးအပြောလေ့ကျင့်ခြင်း (၁၅) အခြေခံပါဠိဘာသာရပ် အရေးအပြောလေ့ကျင့်ခြင်း