သင်္ခါရယမက

ဆရာမကြီး ဒေါ်ဝင်းမြင့်သိန်း ပို့ချသည့် သင်္ခါရယမက သင်္ခါရ ယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၁)https://www.youtube.com/watch?v=ltNDeEo5oRs12.12.2022.-အဖွင့်..ကျေးဇူးတင်စကားသင်္ခါရယမက ..နိဒါန်းမိတ်ဆက်/ သရူပက္ချာ ဝါရ ။ပဏ္ဏတ္တိဝါရ-ပဒသောဓန,ပဒသောဓနမူလဆက္ကဝါရ။🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹 သင်္ခါရ ယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၂)https://www.youtube.com/watch?v=1d0wRBIQ7-E12.12.2022.-ပဏ္ဏတ္တိဝါရ မှ သုဒ္ဓသင်္ခါရဝါရ။ပဝတ္တိ ဝါရ မှ သဗ္ဗဝါရ..ဩကာသဝါရ။ပစ္စုပ္ပန္န ဝါရ အတွက်အရကောက်များကျက်မှတ်ပုံ🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹 သင်္ခါရ