သဒ္ဒါဘာသာ၊ အာချာတ်ဆိုင်ရာစာဝါ မှတ်တမ်းများ(ပထမပိုင်း)

မှတ်တမ်း ၁။ မှတ်တမ်း ၂။ မှတ်တမ်း ၃။ မှတ်တမ်း ၄။ မှတ်တမ်း ၅။ မှတ်တမ်း ၆။ ✍အရှင်သီလဝံသာလင်္ကာရ(ရေစကြို)ဗဟန်း.မဟာဝိသုဒ္ဓါရုံပါဠိတက္ကသိုလ် ရောက်ရှိသူပေါင်း :200

တိက်(၂၂)တိက်အနက်ပေးစာအုပ်

ဒေါ်ပြေလည်စိုးထွေး ပြုစုထားသည်။ အခြေပြုမူလတန်း တိကမာတိကာဘာသာတွင် အနက်ပေးနှစ်ပုဒ် မေးလေ့ရှိသဖြင့် စုစည်းပေးထားပါသည်။ ရောက်ရှိသူပေါင်း :131

ဦးရဲမင်းသူပြုစုထားသည့်သန္ဓိပိုင်းပုဒ်ဖြတ်၊ပုဒ်စပ်နှင့် ပြယုဂ်အနက်များ

Typing Error ရှိခဲ့သော် သည်းခံပေးပါခင်ဗျာ။ Admin ကိုယ်တိုင် အခြေပြုမူလတန်းဖြေစဉ်က ပြစုထားပါသည်။ ရောက်ရှိသူပေါင်း :194