အရှင်သီလဝံသာလင်္ကာရ ပို့ချတော်မူသည့် သဒ္ဒါအခြေခံ အဓိကနာမ်ဂိုဏ်း ၁၃ ဂိုဏ်းရုပ်တွက်များလေ့လာခြင်း

နာမ်ဂိုဏ်းရုပ်တွက်(၁) နာမ်ဂိုဏ်းရုပ်တွက်(၂) နာမ်ဂိုဏ်းရုပ်တွက်(၃) နာမ်ဂိုဏ်းရုပ်တွက်(၄) နာမ်ဂိုဏ်းရုပ်တွက်(၅) နာမ်ဂိုဏ်းရုပ်တွက်(၆) နာမ်ဂိုဏ်းရုပ်တွက်(၇) နာမ်ဂိုဏ်းရုပ်တွက်(၈) နာမ်ဂိုဏ်းရုပ်တွက်(၉) နာမ်ဂိုဏ်းရုပ်တွက်(၁၀) နာမ်ဂိုဏ်းရုပ်တွက်(၁၁) နာမ်ဂိုဏ်းရုပ်တွက်(၁၂) နာမ်ဂိုဏ်းရုပ်တွက်(၁၃) နာမ်ဂိုဏ်းရုပ်တွက်(၁၄) ရောက်ရှိသူပေါင်း :1133

သင်္ဂြိုဟ်ကိုးပိုင်းအကျဉ်းချုပ်ဇယားများ

ဦးထွန်းထွန်းလင်း ပြုစုထားသည် သင်္ဂြိုဟ်ကိုးပိုင်းအကျဉ်းချုပ်ဇယားများ PDF File တင်ပေးလိုက်ပါသည်။ ရောက်ရှိသူပေါင်း :1520

သန္ဓိကျမ်းမှတ်စုနှင့်ရုပ်တွက်ပုံစံများ

ဦးမြင့်အောင် ပြုစုထားသည့်စာအုပ်လေး တင်ပေးလိုက်ပါသည်။ Typing Error အနည်းငယ်တော့ ရှိနိုင်ပါသည်။ ရောက်ရှိသူပေါင်း :3028

ကစ္စည်းသဒ္ဒါ၊ အာချာတ်စာဝါမှတ်စု

အရှင်ဝါယာမိန္ဒာလင်္ကာရ(ဥယျာဉ်) ပြုစုထားသည့် အာချာတ်စာဝါမှတ်စုစာအုပ် တင်ပေးလိုက်ပါသည်။ ရောက်ရှိသူပေါင်း :2552

ကစ္စည်းကျမ်းရင်းမှတ်စု (သန္ဓိ၊ နာမ်၊ အာချာတ်)

အရှင်ဆေကိန္ဒ (ပျော်ဘွယ်) စုစည်းရေးသားထားသည့် ကစ္စည်းကျမ်းရင်းမှတ်စု စာအုပ် တင်ပေးလိုက်ပါသည်။ ရောက်ရှိသူပေါင်း :1833

သဒ္ဒါဘာသာ၊ အာချာတ်ဆိုင်ရာစာဝါ မှတ်တမ်းများ ( စတုတ္ထပိုင်း) ၁၃ ခု

သဒ္ဒါ-မှတ်တမ်း ၃၄။ မှတ်တမ်း ၃၅။ မှတ်တမ်း ၃၆။ မှတ်တမ်း ၃၇။ မှတ်တမ်း ၃၈။ မှတ်တမ်း ၃၉။ မှတ်တမ်း ၄ဝ။ မှတ်တမ်း ၄၁။ မှတ်တမ်း ၄၂။https://youtu.be/pr9NTwTUDPw မှတ်တမ်း ၄၃။ မှတ်တမ်း ၄၄။https://youtu.be/_jiTSE697bQ

သဒ္ဒါဘာသာ၊ အာချာတ်ဆိုင်ရာစာဝါ မှတ်တမ်းများ (တတိယပိုင်း)

သဒ္ဒါ-စာဝါမှတ်တမ်း ၂၃။ မှတ်တမ်း ၂၄။ မှတ်တမ်း ၂၅။ မှတ်တမ်း ၂၆။ မှတ်တမ်း ၂၇။ မှတ်တမ်း ၂၈။ မှတ်တမ်း ၂၉။ မှတ်တမ်း ၃ဝ။ မှတ်တမ်း ၃၁။ မှတ်တမ်း ၃၂။ မှတ်တမ်း ၃၃။

သဒ္ဒါဘာသာ၊ အာချာတ်ဆိုင်ရာစာဝါ မှတ်တမ်းများ(ဒုတိယပိုင်း)

သဒ္ဒါစာဝါ–မှတ်တမ်း ၇. မှတ်တမ်း ၈. မှတ်တမ်း ၉. မှတ်တမ်း ၁ဝ. မှတ်တမ်း ၁၁. မှတ်တမ်း ၁၂. မှတ်တမ်း ၁၃. မှတ်တမ်း ၁၄. မှတ်တမ်း ၁၅. မှတ်တမ်း ၁၆. မှတ်တမ်း ၁၇.

သဒ္ဒါဘာသာ၊ အာချာတ်ဆိုင်ရာစာဝါ မှတ်တမ်းများ(ပထမပိုင်း)

မှတ်တမ်း ၁။ မှတ်တမ်း ၂။ မှတ်တမ်း ၃။ မှတ်တမ်း ၄။ မှတ်တမ်း ၅။ မှတ်တမ်း ၆။ ✍အရှင်သီလဝံသာလင်္ကာရ(ရေစကြို)ဗဟန်း.မဟာဝိသုဒ္ဓါရုံပါဠိတက္ကသိုလ် ရောက်ရှိသူပေါင်း :1487