ကစ္စည်းသဒ္ဒါ၊ အာချာတ်စာဝါမှတ်စု

Sharing is caring.

အရှင်ဝါယာမိန္ဒာလင်္ကာရ(ဥယျာဉ်) ပြုစုထားသည့် အာချာတ်စာဝါမှတ်စုစာအုပ် တင်ပေးလိုက်ပါသည်။

ရောက်ရှိသူပေါင်း :2553

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *