ဆရာမကြီးဒေါက်တာဝင်းမြင့်သိန်းဓမ္မဒါန သင်ကြားပို့ချသောလူပုဂ္ဂိုလ်များဆိုင်ရာ “ဓာတုကထာ(၁+၂)” သင်ခန်းစာ

Sharing is caring.

ဆရာမကြီးဒေါက်တာဝင်းမြင့်သိန်း ပို့ချသည့် “ဓာတုကထာ(၁+၂)” ဗီဒီယိုဖိုင်များ တင်ပေးလိုက်ပါသည်။ Youtube တွင် တင်ထားပြီး ဖြစ်သည့်အတွက် ယင်း Link များကိုပါ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။

အမိပမာပရနှင့်ဓမ္မရဲ့ကျမ်းရင်းပို့ချမှုအစီအစဉ်

ဆရာမဒေါက်တာဝင်းမြင့်သိန်း

ဓမ္မဒါန သင်ကြားပို့ချသော

လူပုဂ္ဂိုလ်များဆိုင်ရာ “ဓာတုကထာ(၁+၂)” သင်ခန်းစာ (၁၉)ခု Youtube Link များ ….

ဓာတုကထာကျမ်း(၁+၂) သင်ခန်းစာ(၁)

(နိဒါန်း+မာတိကာ၅မျိုး+နယမာတိကာ+အဗ္ဘန္တရမာတိကာ)24.7.2020.

ဓာတုကထာကျမ်း(၁+၂) သင်ခန်းစာ(၂)

(အဗ်္ဘန္တရမာတိကာကျန်တာ+ကျန်မာတိကာ၃မျိုးဆက်ရှင်း+ပထမနယစ)24.7.2020(ဗာဝီသတိံ..ရေတွက်အပ်၄.၇.၁၃.စာရှင်းရာတွင် သညာက္ခန္ဓာမရတာကိုရှင်းစဉ်၌သင်္ခါရက္ခန္ဓာဟုမှားပြောမိတာပြင်နားလည်ပေးပါရန်)

ဓာတုကထာကျမ်း(၁+၂) သင်ခန်းစာ(၃)

(ပထမနယ)24.7.2020.

(သတိပဌာန်စသည်၉ပါးရှင်းရာ၌စာလောသွားပြီးအကုန်ခြုံပြောမိသဖြင့်

ဣဒ္ဓိပါဒ်(၂.၂.၂)၊ဈာနံ(၂.၁.၁)ရသည်ကိုမရှင်းဖြစ်ပဲအကုန်ရောပြီး(၁.၁.၁.)ထဲပြောမိသည်ကိုပြင်ဆင်နားလည်ပေးပါရန်တောင်းပန်ပါသည်ရှင်)

ဓာတုကထာကျမ်း(၁+၂) သင်ခန်းစာ(၄)

(ပထမနယ အနက်ပေးပုံနမူနာ+ဓာတုအနှစ်ချုပ်ရှင်း)24.7.2020.

ဓာတုကထာကျမ်း(၁+၂) သင်ခန်းစာ(၅)

၊(ဒုတိယနယ)27.7.2020

ဓာတုကထာကျမ်း(၁+၂) သင်ခန်းစာ(၆)

(၂နယဥဒါန်းစဉ်ဂါထာ+၃နယ)27.7.2020

ဓာတုကထာကျမ်း(၁+၂) သင်ခန်းစာ(၇)

(၃နယဥဒါန်းစဉ်+၄နယ)27.7.2020

ဓာတုကထာကျမ်း(၁+၂) သင်ခန်းစာ(၈)

(၅နယ)27.7.2020.

ဓာတုကထာကျမ်း(၁+၂) သင်ခန်းစာ(၉)

(၅နယကျန်တာ+၆နယ အစ)27.7.2020

ဓာတုကထာကျမ်း(၁+၂) သင်ခန်းစာ(၁၀)

(၆နယ ဆက်ရှင်း)29.7.2020

ဓာတုကထာကျမ်း(၁+၂) သင်ခန်းစာ(၁၁)

((၆နယ ဆက်ရှင်း)29.7.2020.

ဓာတုကထာကျမ်း(၁+၂) သင်ခန်းစာ(၁၂)

(၇နယ )29.7.2020.

ဓာတုကထာကျမ်း(၁+၂) သင်ခန်းစာ(၁၃)

(၉+၁၂နယ)29.7.20200

ဓာတုကထာကျမ်း(၁+၂) သင်ခန်းစာ(၁၄)

(၉+၁၂နယဆက်ရှင်း)29.7.2020

ဓာတုကထာကျမ်း(၁+၂) သင်ခန်းစာ(၁၅)

(၁၁နယ)31.7.2020

ဓာတုကထာကျမ်း(၁+၂) သင်ခန်းစာ(၁၆)

(၁၃နယရှင်း)+,(၁၀နယစရှင်း)31.7.2020

ဓာတုကထာကျမ်း(၁+၂) သင်ခန်းစာ(၁၇)

(၁၀နယဆက်ရှင်း)31.7.2020.

ဓာတုကထာကျမ်း(၁+၂) သင်ခန်းစာ(၁၈)

(၁၉နယဆက်ရှင်း)+(၈နှင့်၁၄နယတွဲရှင်း)31.7.2020.

ဓာတုကထာကျမ်း(၁+၂) သင်ခန်းစာ(၁၉)

(၁၄နယ ဆက်ရှင်း)

ဓာတု ၁+၂ ပြီးပါပြီရှင်

ရောက်ရှိသူပေါင်း :309

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *