ပဋ္ဌာန်းဝေဒနာတိက်မှတ်စု

Sharing is caring.

ဆရာကြီးဦးတင်ဝင်း ရေးသားပြုစုထားသည့် ပဋ္ဌာန်းဝေဒနာတိက်မှတ်စု စာအုပ် တင်ပေးလိုက်ပါသည်ခင်ဗျာ။ စာအုပ်တင်ခွင့်ပြုပေးသည့် ဆရာကြီးကိုလည်း ကျေးဇူးအထူးတင်ပါသည် ခင်ဗျာ။

ရောက်ရှိသူပေါင်း :723

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *