ဆရာမကြီးဒေါ်ဝင်းမြင့်သိန်းပြုစုထားသည့်မာတိကာ(လက်ရေးမူနှစ်အုပ်)

ရောက်ရှိသူပေါင်း :243

မာတိကာပါဠိစာအုပ်

အဘိဓမ္မာပြန့်ပွားရေးအသင်းကြီးမှာ အာဂုံပြန်ဆိုကြတဲ့အခါ စာမျက်နှာအနည်းဆုံး ပြန်ဆိုရတဲ့ မာတိကာပါဠိ ဖြစ်ပါသည်။ ရောက်ရှိသူပေါင်း :115