နာမ်ဂိုဏ်း(၁၃)ဂိုဏ်းသီးသန့်ရုပ်တွက်ခြင်း.ပါဠိဝါကျတည်ဆောက်ခြင်း.စာစပ်များပြဆိုခြင်း စာဝါမှတ်တမ်း(၄၃)ခု

မှတ်တမ်း(၁)

မှတ်တမ်း(၂)

မှတ်တမ်း(၃)

မှတ်တမ်း(၄)

မှတ်တမ်း(၅)

မှတ်တမ်း(၆)

မှတ်တမ်း(၇)

မှတ်တမ်း(၈)

မှတ်တမ်း(၉).ဂုဏဝါဒိဂိုဏ်း

မှတ်တမ်း(၁ဝ)

မှတ်တမ်း(၁၁).ဂစ္ဆန္တာဒိဂိုဏ်း

မှတ်တမ်း(၁၂)

မှတ်တမ်း(၁၃).ပုမာဒိဂိုဏ်း

မှတ်တမ်း(၁၄)

မှတ်တမ်း(၁၅).ရာဇာဒိဂိုဏ်း

မှတ်တမ်း(၁၆)

မှတ်တမ်း(၁၇).သတ္ထာဒိဂိုဏ်း

မှတ်တမ်း(၁၈)
https://youtu.be/Ugi5giaoz6U?si=UVQbvCTbvLFdRl_w

မှတ်တမ်း(၁၉)ရတ္တာဒိဂိုဏ်း.ဣတ္ထိလိင်
https://youtu.be/iafYgQTY6Ac?si=tgUV8t7Rht6RAg6-

မှတ်တမ်း(၂ဝ)
https://youtu.be/qgW2kXrNd1Q?si=OPIsjQZhepSyvSXc

မှတ်တမ်း(၂၁)ရတ္တာဒိ.ပုံလိင်
https://youtu.be/wuzyDAckxAk?si=J-omqP9acnIuu2y3

မှတ်တမ်း(၂၂)
https://youtu.be/unO8III5YCM?si=t0-1ncrB4hRR29W9

မှတ်တမ်း(၂၃)ရတ္တာဒိ.ဥ.ဦကာရန်
https://youtu.be/WTisEQv1VCE?si=svBBV3GqJUWlShKg

မှတ်တမ်း(၂၄)ရတ္တာဒိ.သြကာရန်
https://youtu.be/aV0Q_N3U3lA?si=7iNS02x0F7fTvi3f

မှတ်တမ်း(၂၅)ရတ္တာဒိ.နပုံလိင်
https://youtu.be/oxmzJM9q7mQ?si=GcZsObUHPJLV_GqK

မှတ်တမ်း(၂၆)
https://youtu.be/73fwx66bhnM?si=eDGpUJLoEwBySFuJ

မှတ်တမ်း(၂၇).နဒါဒိဂိုဏ်း
https://youtu.be/v0ZkGwWdQkk?si=Xr760YI0IlzfAfcg

မှတ်တမ်း(၂၈)
https://youtu.be/l1DsLWAccxE?si=dermtC7XLitnC1kI

မှတ်တမ်း(၂၉).ဂဟပတာဒိဂိုဏ်း
https://youtu.be/H76xkXIAosA?si=JZamR_7YmC5ID3py

မှတ်တမ်း(၃ဝ).သဗ္ဗနာမ်ဂိုဏ်း
https://youtu.be/hkzRa61w-Wg?si=SKfoKVKjTr2vEYkg

မှတ်တမ်း(၃၁)
https://youtu.be/SUKnCFb8pwI?si=MKBAMfaxiVGwK4Sl

မှတ်တမ်း(၃၂)
https://youtu.be/NAFNUdYsN5U?si=09akxEutEgoAc5RE

မှတ်တမ်း(၃၃)
https://youtu.be/7IA_TUWyt6Y?si=TgAmyCbLbfNROPPA

မှတ်တမ်း(၃၄)
https://youtu.be/h6IgN59SQfI?si=JdTqQHFAVSc5ZL8h

မှတ်တမ်း(၃၅)
https://youtu.be/gDVPIyZ7aLo?si=2LepH46qbVF3U-19

မှတ်တမ်း(၃၆)
https://youtu.be/y5OZvb9rz8s?si=geLMZxBUS94Oh01x

မှတ်တမ်း(၃၇)
https://youtu.be/mbIOWOB8LQ8?si=V-cE862q4Q-Bsyuc

မှတ်တမ်း(၃၈)
https://youtu.be/aaqqANcivnY?si=hNEppwtjFySG_mTx

မှတ်တမ်း(၃၉)
https://youtu.be/MPNt9ulaE_s?si=gzYmygwL-3v1fGhw

မှတ်တမ်း(၄ဝ).ပဥ္စစတဲ့သင်္ချာများ
https://youtu.be/cKcD3Jn8lzE?si=Bsyki2VbslA4Z6L6

မှတ်တမ်း(၄၁).တုမှသဒ္ဒါ
https://youtu.be/SFzhUklgIFc?si=YbT1NQzI5Ni0b0Iy

မှတ်တမ်း(၄၂).အမှသဒ္ဒါ
https://youtu.be/oi8amtGr_IQ?si=0mj8-6nsHc0CnB8C

မှတ်တမ်း(၄၃).နာမ်ပဥ္စမပိုင်း
https://youtu.be/dvA6Z82sgaM?si=amGdLUFEYVqVRp_k

????????ဤတွင် နိဋ္ဌိတံ-ပြီးပါပြီ????????

????????MP 3. မှတ်တမ်းများ????????
https://drive.google.com/drive/folders/1Yx4KdvxPA06NCk5Gdv-G6sY2SzANON05
(ဂိုဏ်းသင်ရိုးစာအုပ် PDF ဖိုင်များပါရှိ၏)

ဗဟန်း.မဟာဝိသုဒ္ဓါရုံပါဠိတက္ကသိုလ်
အညတရ စာချကထိက
✍အရှင်သီလဝံသာလင်္ကာရ(Y.S.O)✍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *