ပထမငယ်/လတ်တန်းဆိုင်ရာ အဘိဓမ္မာ(ညဝါ)ဓာတုကထာစာဝါ မှတ်တမ်း( ၁၉ ) ခု

မှတ်တမ်း(၁).ပထမနယ

မှတ်တမ်း(၂).ပထမနယ

မှတ်တမ်း(၃).ပထမနယ

မှတ်တမ်း(၄).ပထမနယ

မှတ်တမ်း(၅).ပထမနယ

မှတ်တမ်း(၆).ပထမနယ

မှတ်တမ်း(၇).ပထမနယ

မှတ်တမ်း(၈).ပထမနယ

မှတ်တမ်း(၉).ပထမနယ

မှတ်တမ်း(၁ဝ).ပထမနယ

မှတ်တမ်း(၁၁).ဒုတိယနယ????

မှတ်တမ်း(၁၂).ဒုတိယနယ

မှတ်တမ်း(၁၃).တတိယနယ????

မှတ်တမ်း(၁၄).တတိယနယ

မှတ်တမ်း(၁၅).စတုတ္ထနယ????

မှတ်တမ်း(၁၆).စတုတ္ထနယ

မှတ်တမ်း(၁၇).ပဥ္စနယ????

မှတ်တမ်း(၁၈).ပဥ္စနယ

မှတ်တမ်း(၁၉).မေးခွန်းဟောင်း????

✍ဤတွင် ဓာတုကထာစာဝါ
အောက်ငါးနယ မှတ်တမ်းပြီးပါပြီ✍
????ဇိတံ တေ ဟောတု-3????

☸????အညတရ စာချကထိက????☸
အရှင်သီလဝံသာလင်္ကာရ(ရေစကြို)
ဗဟန်း.မဟာဝိသုဒ္ဓါရုံပါဠိတက္ကသိုလ်

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *