‌ဆရာကြီးဦးတင်ဝင်း ပြုစုထားသည့် ဓာတုကထာပါဠိတော်မှတ်စု

ယခင်တင်ခဲ့ဖူးသည့် ဓာတုကထာ အာဂုံဇယား Link ကိုလည်း ပူးတွဲဖော်ပြအပ်ပါသည်-

ဓာတုကထာအာဂုံကျက်မှတ်ရန်ဇယား
https://www.dhammaarchive.com/?p=616

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *