ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်ပို့ချတော်မူသည့်အထက်ယမိုက်

သင်္ခါရယမိုက်

https://www.youtube.com/playlist?list=PLuSUtlphVZDhOI8CJ4crLgBWm49kjQ8X-

စိတ္တယမိုက်

https://www.youtube.com/playlist?list=PLuSUtlphVZDhiTH3agVj2d6jx4Pdqivdi

ဓမ္မယမိုက်

https://www.youtube.com/playlist?list=PLuSUtlphVZDhQUNCmioi2ym2cUrl8UaHb

ဣန္ဒြိယယမိုက်

https://www.youtube.com/playlist?list=PLuSUtlphVZDhWyBZTPa0NVxV8vH2iOgIY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *