ဆရာမကြီးDr.‌ဒေါ်ဝင်းမြင့်သိန်း၏အာယတနဓာတုယမက
ပို့ချမှုများ

အာယတန+ဓာတု ယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၁) 6.1.2023.အဖွင့်ကျေးဇူးတင်စကား။နိဒါန်း၊ပဏ္ဏတ္တိဝါရ..ဥဒ္ဒေသ+နိဒ္ဒေသ…ပဒသောဓနဝါရ🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹 အာယတန+ဓာတု ယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၂) 6.1.2023.ပဏ္ဏတ္တိဝါရ.. နိဒ္ဒေသ…ပဒသောဓနမူလစက္ကဝါရ။သုဒ္ဓါယတနဝါရ။သုဒ်ဓါယတနမူလစက်ကဝါရ။ပဝတ္တိဝါရ….နိဒါန်း🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹 အာယတန+ဓာတု ယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၃) 6.1.2023…ပဝတ်တိဝါရ..၏ သဗ်ဗဝါရ…ဩကာသဝါရ/အတီတဝါရ။🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹 အာယတန+ဓာတု ယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၄) 6.1.2023…ပဝတ္တိဝါရ..ပစ္စုပ္ပန္န ဝါရ(ပုဂ္ဂလ/ပုဂ္ဂလော)ဥပ်ပါဒ ဝါရ ..စက္ခာ မူ…။🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹

ပထမငယ်တန်းဆိုင်ရာပုစ္ဆာဟောင်းများ

Mahagandhayon Gandhakudi Page မှ ကူးယူဖော်ပြထားပါသည်။ ၁-ပထမငယ်တန်းဆိုင်ရာပုစ္ဆာဟောင်းများ(သင်္ဂဟ)https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=297652032525299&id=100068415133481 ၂-ပထမငယ်တန်းဆိုင်ရာပုစ္ဆာဟောင်းများ(သင်္ဂဟ)https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=297667362523766&id=100068415133481 ၃-ပထမငယ်တန်းဆိုင်ရာပုစ္ဆာဟောင်းများ(သင်္ဂဟ)https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=297673952523107&id=100068415133481 ၄-ပထမငယ်တန်းဆိုင်ရာပုစ္ဆာဟောင်းများ(သင်္ဂဟ)https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=297683965855439&id=100068415133481 ၅-ပထမငယ်တန်းဆိုင်ရာပုစ္ဆာဟောင်းများ(သင်္ဂဟ)https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=297687869188382&id=100068415133481 ၆-ပထမငယ်တန်းဆိုင်ရာပုစ္ဆာဟောင်းများ(သဒ္ဒါ)https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=297690242521478&id=100068415133481 ၇-ပထမငယ်တန်းဆိုင်ရာပုစ္ဆာဟောင်းများ(သဒ္ဒါ)https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=297692179187951&id=100068415133481 ၈-ပထမငယ်တန်းဆိုင်ရာပုစ္ဆာဟောင်းများ(သဒ္ဒါ)https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=298309132459589&id=100068415133481 ၉-ပထမငယ်တန်းဆိုင်ရာပုစ္ဆာဟောင်းများ(သဒ္ဒါ)https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=302207198736449&id=100068415133481 ၁၀-ပထမငယ်တန်းဆိုင်ရာပုစ္ဆာဟောင်းများ(သဒ္ဒါ)https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=302211575402678&id=100068415133481 ၁၁-ပထမငယ်တန်းဆိုင်ရာပုစ္ဆာဟောင်းများ(သဒ္ဒါ)https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=303378061952696&id=100068415133481 ၁၂-ပထမငယ်တန်းဆိုင်ရာပုစ္ဆာဟောင်းများ(သဒ္ဒါ)https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=303378061952696&id=100068415133481 ၁၃-ပထမငယ်တန်းဆိုင်ရာပုစ္ဆာဟောင်းများ(သဒ္ဒါ)https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=306572288299940&id=100068415133481 ၁၄-ပထမငယ်တန်းဆိုင်ရာပုစ္ဆာဟောင်းများ(ဝိနည်း)https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=306579698299199&id=100068415133481 ၁၅-ပထမငယ်တန်းဆိုင်ရာပုစ္ဆာဟောင်းများ(ဝိနည်း)https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=306581751632327&id=100068415133481 ၁၆-ပထမငယ်တန်းဆိုင်ရာပုစ္ဆာဟောင်းများ(ဝိနည်း)https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=309998677957301&id=100068415133481 ၁၇-ပထမငယ်တန်းဆိုင်ရာပုစ္ဆာဟောင်းများ(ဝိနည်း)https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=475425681414599&id=100068415133481&mibextid=Nif5oz

ဓမ္မာစရိယ(စာချ)တန်း(ပါရာဇိကဏ်)

ပါရာဇိကဏ် ဒုတိယနေ့ စာဝါ အမှတ်စဥ် (၁) https://www.facebook.com/setthila.bhivansa/videos/2697057537232723/ ပါရာဇိကဏ် ဒုတိယနေ့ စာဝါ အမှတ်စဥ် (၂) https://www.facebook.com/setthila.bhivansa/videos/2697903787148098/ စာချတန်း ပါရာဇိကဏ် ဒုတိယနေ့ အမှတ်စဥ် (၃) https://www.facebook.com/setthila.bhivansa/videos/2699053410366469/ ပါရာဇိကဏ် ဒုတိယနေ့ စာဝါ (၄)

သဒ္ဒါဘာသာ၊ အာချာတ်ဆိုင်ရာစာဝါ မှတ်တမ်းများ(ပထမပိုင်း)

မှတ်တမ်း ၁။ မှတ်တမ်း ၂။ မှတ်တမ်း ၃။ မှတ်တမ်း ၄။ မှတ်တမ်း ၅။ မှတ်တမ်း ၆။ ✍အရှင်သီလဝံသာလင်္ကာရ(ရေစကြို)ဗဟန်း.မဟာဝိသုဒ္ဓါရုံပါဠိတက္ကသိုလ် ရောက်ရှိသူပေါင်း :199

ပါဠိသိက္ခာ 

ပါဠိသိက္ခာစာဝါ-၁  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=371567191800449&id=100068415133481 ပါဠိသိက္ခာစာဝါ-၂  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=371864411770727&id=100068415133481 ပါဠိသိက္ခာစာဝါ-၃  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=372582781698890&id=100068415133481 ပါဠိသိက္ခာစာဝါ-၄  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=373486424941859&id=100068415133481 ပါဠိသိက္ခာစာဝါ-၅  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=374280228195812&id=100068415133481 ပါဠိသိက္ခာစာဝါ-၆  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=376425754647926&id=100068415133481 ပါဠိသိက္ခာစာဝါ-၇  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=376464317977403&id=100068415133481 ပါဠိသိက္ခာစာဝါ-၈  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=377256764564825&id=100068415133481 ပါဠိသိက္ခာစာဝါ-၉  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=378518867771948&id=100068415133481 ပါဠိသိက္ခာစာဝါ-၁၀  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=379794780977690&id=100068415133481 ပါဠိသိက္ခာစာဝါ-၁၁  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=380427920914376&id=100068415133481

အခြေခံပါဠိဘာသာရပ် အရေးအပြောလေ့ကျင့်ခြင်း အပိုင်း (၂)

အရှင်သီလဝံသာလင်္ကာရ ပို့ချတော်မူသည့် အခြေခံပါဠိဘာသာရပ်များကို အပိုင်းလိုက် ဖော်ပြသွားပါမည်။ အခြေခံပါဠိဘာသာရပ် အရေးအပြောလေ့ကျင့်ခြင်း (၁၁) အခြေခံပါဠိဘာသာရပ် အရေးအပြောလေ့ကျင့်ခြင်း (၁၂) အခြေခံပါဠိဘာသာရပ် အရေးအပြောလေ့ကျင့်ခြင်း (၁၃) အခြေခံပါဠိဘာသာရပ် အရေးအပြောလေ့ကျင့်ခြင်း (၁၄) အခြေခံပါဠိဘာသာရပ် အရေးအပြောလေ့ကျင့်ခြင်း (၁၅) အခြေခံပါဠိဘာသာရပ် အရေးအပြောလေ့ကျင့်ခြင်း

ဓာတုကထာ(၁)ပါဠိအသံဖိုင်

ပထမပလ္လင်ကို မည်သူရွတ်ဆိုထားသည်ကို မသိသည့်အတွက် တောင်းပန်ပါသည်။ ဒုတိယပလ္လင်ကို ဦးအောင်သက်နိုင် ရွတ်ဆိုပူဇော်ထားပါသည်။ ရောက်ရှိသူပေါင်း :213

မာတိကာပါဠိအသံဖိုင်

မာတိကာပါဠိအသံဖိုင် ကို ဆရာဦးတိုးဝင်းထွန်း (ငြိမ်းဝေသူ) ရွတ်ဆိုထားသည်ကို တင်ထားခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ယခု အသံဖိုင်မှာ ဦးသောင်းဒန် ရွတ်ဆိုပူဇော်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ရောက်ရှိသူပေါင်း :200